Nastavení cookies

Vláda schválila program na podporu kulturních a kreativních průmyslů (KKP)

20.07.2020 19:12|ministerstvo

Vláda dnes na svém zasedání schválila program na podporu podnikatelských subjektů v oblasti kultury „COVID-KULTURA“. Program má za cíl zmírnit negativní dopady koronaviru na podnikatele v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v České republice a přispět ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru. Záměr dotačního programu schválila vláda již 22. 6. 2020.

 

Dotační program na podporu KKP připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). Poskytovatelem podpory a příjemcem žádostí bude MPO. Ministerstvo kultury rovněž poskytne tým lidí na  administrací žádostí podaných do programu. 

Podpora  bude realizovaná formou dotace pro podnikatelské subjekty v oblasti kultury postižené koronavirovou pandemií. Celkový rozpočet programu činí 900 mil. korun. Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách MPO a na webové platformě Kreativní  Česko v nadcházejících týdnech. O dotaci se bude žádat v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za  období od 10. 3. do 31. 8. 2020. Dotace by se následně měla proplácet ex post, a to ve výši 50 % uznatelných  výdajů spojených s náklady za produkci plánovaných kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu. Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt by  měla činit maximálně 5 miliónů Kč. 

O finanční podporu mohou žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby v oblasti Performing Art. Určena je také pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují. Využít ji budou moct také individuální umělci, pořadatelé filmových a hudebních festivalů, hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu. Rovněž i umělecké agentury, které zastupují umělce, soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea. 
 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.