Vítězem soutěže na novou vizuální identitu Národní galerie je Studio Najbrt

03.05.2018 00:00|avíza
Vizuální identita Národní galerie Praha (NGP) včetně jejího loga se promění podle návrhu Studia Najbrt. Přední grafické studio zvítězilo v designérské soutěži, kterou Národní galerie v lednu vypsala ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN.

Cílem soutěže bylo najít grafickou identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací. Vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.

 

Studio Najbrt pro NGP

Nová grafická identita a její postupná implementace do veškeré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání se široké veřejnosti. Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale i v zahraničí – z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou NGP – Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi,“ vysvětluje Jiří Fajt, generální ředitel NGP.

 

Vizuální identita z dílny Studia Najbrt je založena na výrazném logotypu, který vychází ze smyslu a poslání Národní galerie – prezentace umění.
Návrh Studia Najbrt vnímáme jako komplexní systém komunikace, který nabízí flexibilitu a zároveň jedinečnou vizuální identitu. Logo NGP otevírá prostor pro práci se všemi typy sdělení – textovým, obrazovým i audiovizuálním a umožňuje prezentaci širokého spektra aktivit a umění od starověku po současnost,“ komentuje vítězný návrh odborná porota, ve které společně se zástupci NGP zasedali grafičtí designéři a pedagogové Alan Záruba, Kristýna Fišerová a Tomáš Brousil, a ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová.
Nová grafická identita postupně promění všechny nástroje vizuální komunikace NGP od podoby loga, přes publikace, propagační materiály, merchandising, online komunikaci, navigační systém v budovách, až po webové stránky.
Máme velkou radost, že můžeme být součástí dalšího kroku transformace Národní galerie Praha v otevřenou a návštěvnicky atraktivní instituci,“ dodává k výsledkům soutěže Aleš Najbrt.

¨

Průběh soutěže

Prvního kola vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií. Sedm nepostoupivších účastníků obdrželo skicovné ve výši 30 tisíc Kč. Do druhého kola postoupila tři studia – na třetím místě se umístilo studio Heyduk, Musil & Strnad (s odměnou ve výši 50 tisíc Kč), na druhém studio Side2 (odměna 60 tisíc Kč). Vítězné Studio Najbrt získalo zakázku ve výši 1,3 milionu Kč, v jejímž rámci bude v průběhu následujícího roku postupně implementována nová vizuální identita do všech komunikačních kanálů NGP.
Společně s vyhlášením výsledků byla 3. května ve Veletržním paláci zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Volně přístupná bude denně od 9.30 do 22.00 v prostoru Café Jedna až do 3. června. Více informací o soutěži a kompletní pravidla soutěže ke stažení www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-na-novou-vizualni-identitu-narodni-galerie-v-praze.

 

 

Kontakt

Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
+420 728 301 377
tereza.jezkova@ngprague.cz

Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Web | Instagram | Facebook | NG dětem

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.