„Vitajte u nás doma,“ zve do oživené expozice muzea Jízda králů ve Vlčnově

22.05.2018 14:55|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě připravilo do bohatého programu letošní Jízdy králů ve Vlčnově – součásti nehmotného kulturního dědictví lidstva – pořad „Vitajte u nás doma“ (27. 5.).

 

Pořad je připravován do vlastní stálé expozice Rolnický dům a hospodářství čp. 57. Jízdě králů byla letos udělena také záštita ministra kultury ČR PhDr. Ilji Šmída.

Pořad „Vitajte u nás doma“ sestává z komentované prohlídky rolnického domu včetně jeho hospodářství a praktické ukázky ze života vlčnovské sedlácké rodiny, jejich krojů i krojů přespolní rodiny, která přišla za prací domácí i hospodářskou koncem 19. a počátkem 20. století. „Vitajte u nás doma“ je živou ukázkou běžného pracovního dne v domácnosti a hospodářství sedláka a jeho rodiny. Prohlídka probíhá v dobových krojích, stejně jako ukázka dobových řemesel, domácích prací a prací v hospodářství. Po překročení prahu stavení se návštěvník přenese do období našich předků, jejich běžného života. Dozví se také spoustu historických pojmů, například co jsou to pališochyšorecsakkútnicašťjépkypohančena a další. Pozná a uvidí nejenom desítky exponátů z oborů včelařství, kovářství, mlynářství, ale také čím se obdělávala zemědělská půda, jak se zpracovávala sklizená úroda z polí a luk. Od samotného sedláka a jeho manželky se doví, jaké byly jejich tradice a zvyky, práce v průběhu celého roku a z jakých pokrmů se skládal jejich jídelníček. Uvidí i zajímavou regionální rozdílnost krojů, ve kterých bude oděna celá sedlákova rodina, děvečky a pacholci. 

Autorem programu je Robert Provodovský (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě), účinkují pracovníci muzea a členové spolku Kopretina Březová, z. s. – FS Danajky, FS Šibalice, DS Slivečky a CM Šimbolica. Pořad proběhne od 9 do 17 hodin.

Stránka pořadu Vitajte u nás doma! 2018 (mjakub.cz)

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
T: 773 070 935
E: kapsa@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.