Nastavení cookies

Víkend architektury na Veselém Kopci

29.09.2021 13:29|příspěvkové organizace

První říjnový víkend bude na Veselém Kopci v duchu architektury a nabídne po oba dva dny volný vstup do areálu. Návštěvníci se tak budou moci přesvědčit na vlastní oči o obtížnosti, ale zároveň i zručnosti vybraných řemesel a řemeslníků.

 

Pro návštěvníky je po celý den připraveno povídání o lidové architektuře a možnostech využití tradičních technologií a materiálů v dnešním moderním stavitelství. Připraveny jsou ukázky různých stavebních technik například tesání trámů, výroba povřísla a vázání došků, výroba nepálených cihel. Mysleli jsme i na malé návštěvníky, pro které je připravena tematická dílna. V 10.30 a 13.30 hodin se zájemci mohou po oba dva dny zúčastnit komentovaných prohlídek v areálu, které budou zaměřené na tradiční lidovou architekturu. Budou se tak  moci přesvědčit i o tom, co se nám v letošním roce podařilo opravit či co se právě opravuje,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Areál Veselého Kopce je otevřen pro návštěvníky od 9 do 17 hodin. Kompletní přehled informací na www.nmvp.cz.

 

Kontakt:
Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
T: 571 757 143
M: 778 112 577
E: petra.valickova@nmvp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.