Nastavení cookies

Věstonická venuše měla milou návštěvu….

13.09.2022 20:13|příspěvkové organizace
Věstonickou venuši, která v současné době zdobí ve výstavě Nejstarší šperky a ozdoby těla v Pavilonu Anthropos, už si přišla prohlédnout řada návštěvníků. Návštěva, která do výstavy zavítala v pátek 9. září odpoledne, však musela „venušce“ udělat obzvlášť velkou radost. S celým autobusem, v čele s paní starostkou, doc. Ing. Jaroslavou Rajchlovou, Ph.D., přijeli obyvatelé Dolních Věstonic. 

„Přijedeme se podívat na tu naši holku“, ohlásila se trefně paní starostka. V Pavilonu Anthropos je srdečně přivítali pracovníci Moravského zemského muzea, samozřejmostí byla komentovaná prohlídka a drobný suvenýr na památku.

Prostřednictvím výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla nahlédneme do života lidí, kteří žili na území dnešní Moravy, jen přibližně o 30 tisíc let dříve.

Věstonická venuše byla nalezena týmem profesora Karla Absolona v Dolních Věstonicích v roce 1925, je nejstarší nalezenou keramickou soškou na světě. Jedná se o Národní kulturní památku a nejvzácnější exponát Moravského zemského muzea.

Výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla
Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno
19. 8. 2022 – 26. 2. 2023 

Nad výstavou převzal záštitu ministr kultury Mgr. Martin Baxa a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich.

 

Kontakt:
RNDr. Barbora Onderková

Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682
E: bonderkova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.