Vernisáž výstavy „Škola! Umění z lavic / School! Art from the Classroom“

30.01.2019 13:52|příspěvkové organizace

První letošní výstava uherskobrodského Muzea Jana Amose Komenského „Škola! Umění z lavic / School! Art from the Classroom“ s podtitulem Comenius and Education through Children’s Eyes vzniká ve spolupráci s Památníkem Lidicea nizozemským Comenius Museem Naarden. Právě zde je na čtvrtek 31. ledna 2019 připravována její vernisáž (16.00) a následné otevření pro veřejnost od pátku 1. února do 12. května 2019. 

 

Základ výstavy tvoří více než 40 dětských kreseb, které ze svých sbírek poskytl Památník Lidice. Jedná se o práce, jež byly oceněny v rámci 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, jejíž téma bylo Škola? Vzdělání! Doplnění výstavy kresbami holandských dětí umožnila výtvarná soutěž School! – Kunst uit de klas, kterou Comenius Museum v Naardenu vyhlásilo v loňském roce a do níž se zapojily místní školy. 

Tyto kresby tvoří výstavu, jejímž cílem je pojednat o dvou ústředních tématech, spojených se vzděláváním, a to způsobem poutavým pro návštěvníky všech věkových kategorií. 

První téma se soustředí na Komenského a jeho pedagogickou vizi, která je stále aktuální. Tuto nadčasovost a váhu Komenského v soudobém světě potvrzuje i četnost jeho portrétů zaslaných do lidické soutěže, nejenom z oblasti bývalého Československa, nýbrž z celé Evropy. Podobizny Komenského, na kterých je pozoruhodný individuální a nápaditý pohled každého dítěte, různorodost technik i přístupy, které se vymykají pouhému kopírování všeobecně známých vyobrazení tohoto myslitele, poslouží jako obrazové doplnění základních tezí, jež vystihují Komenského pojetí školství. Návštěvníkům výstavy budou představeny zejména myšlenky z Velké didaktiky a z jeho vrcholného díla – Obecné porady o nápravě věcí lidských

Druhou část výstavy tvoří kresby, které reprezentují obecný pohled na vzdělání, a to v různých zemích, respektive kontinentech, především pak u dětí různého věku. Přestože budou prezentovány kresby ze zemí tak kulturně odlišných, jako jsou Norsko, Kazachstán, Čína, Indie, Rusko či Myanmar, můžeme vypozorovat zajímavé poznatky. Vrcholem výstavy je krátké pojednání, kde Komenský v 8 stupních shrnuje, jaké základní funkce škola plní. 

Zajímavé zpestření výstavy nabídne výtvarný koutek, kde návštěvníci všech věkových kategorií získají možnost vyzkoušet si vybrané výtvarné techniky a těžit tak z inspirace, kterou povzbudí zhlédnutá výstava.  

Škola! Umění z lavic (stránka výstavy)

 

Kontakt:
Bc. Lenka Pospíšilová
komeniolog, kurátorka sbírkových fondů
T: 572 632 288 linka 208
E: pospisilova@mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.