Nastavení cookies

Veřejná konzultace k Národnímu plánu obnovy

06.10.2021 16:35|ministerstvo

Ministerstvo kultury si Vás dovoluje pozvat na online veřejnou konzultaci k Národnímu plánu obnovy – komponenta: „Rozvoj kulturního a kreativního odvětví“. Ta se uskuteční ve čtvrtek 21. října od 10.00 hod.

 

Chcete znát podrobnosti ke komponentě Ministerstva kultury? Chcete se dozvědět, do jakých oblastí půjdou prostředky z Národního plánu obnovy a kdo bude oprávněným žadatelem? 

Během prezentace se dozvíte základní rozdělení a specifika připravovaných dotačních výzev. Účastníci budou mít možnost pokládat otázky i připomínkovat jednotlivé návrhy (prostřednictvím aplikace Slido).

Cílem je seznámit kulturní obec s připravovanými programy a konzultovat je jak s kulturními aktéry a zástupci samosprávných celků, tak s oborovými asociacemi, aby měl Národní plán obnovy co největší dopad v praxi. Konzultace navazuje na zapojení kulturního a kreativního sektoru během přípravy Národního plánu obnovy.
 

Harmonogram:
10.00 – Zahájení a úvodní slovo ministra kultury Lubomíra Zaorálka
11.00 – Lidé (status umělce, podpora internacionalizace, vzdělávání, kreativní vouchery)
12.00 – Pauza na oběd
13.00 – Technologie (digitalizace a modernizace kulturního sektoru)
14.00 – Infrastruktura (rozvoj kulturního a kreativního sektoru v regionech – výstavba kulturních a kreativních center)
 

Registrace není podmínkou. Připojit se může každý, kdo má zájem o danou problematiku a zajímá se o podmínky čerpání peněz z Národního plánu obnovy.
 

K účasti se v čas konání připojte pomocí následujícího odkazu: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=m0acce577b196e6f4d38060e69d5097a0

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.