Velké dechové orchestry zahrají v Ostravě

22.05.2019 17:55|příspěvkové organizace

V pátek 31. května a v sobotu 1. června 2019 se v Domě kultury města Ostravy koná XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019. Na letošní devatenáctý ročník tohoto hudebního klání se přihlásilo celkem osm velkých dechových orchestrů, punc mezinárodní účasti dodá soutěži orchestr z Polska.  ​

 

Dlouholetou tradicí, ale hlavně vysokou uměleckou úrovní, se mohou pochlubit mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů, pořádané v Ostravě v pravidelných dvouletých cyklech již od roku 1981. K hlavním cílům letošního ročníku soutěže patří přispět k obohacení repertoáru našich velkých dechových orchestrů a podnítit jejich snahu o zvyšování vlastní dramaturgické i interpretační úrovně. Do soutěže se mohla přihlásit tělesa s počtem od pětačtyřiceti do pětaosmdesáti hráčů, která se kvalifikovala pro střední, vyšší a nejvyšší třídu. Výkony soutěžících orchestrů bude sledovat tříčlenná porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu. Orchestry získají body, na jejichž základě pak budou zařazeny do zlatého, stříbrného či bronzového pásma, pokud však výkon některého souboru porotu mimořádně nadchne, může být zařazen i do zlatého pásma s vyznamenáním. Cenu proabsolutního vítěze soutěže pak získá orchestr, který dosáhne celkového nejvyššího počtu bodů. V minulosti se to podařilo, a to dokonce hned dvakrát po sobě, Symfonickému dechovému orchestru Májovák z Karviné.

Soutěžní maraton vypukne ve společenském sále Domu kultury města Ostravy v pátek 31. května v 18.00 hodin, kdy si změří síly orchestry z Dolního Benešova a Zlína. Druhý den, v sobotu 1. června, se v soutěžních blocích vystřídají na pódiu od 10.00 hodin orchestry z Olomouce, Krnova, hosté z Polska, Jihlavy, Klatov a Šternberka. 

Výsledky XIX. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2019 budou vyhlášeny bezprostředně po doznění Slavnostního koncertu, který si pro tuto příležitost připravil na 17.30 hodin Dechový orchestr Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Z pověření Ministerstva kultury ČR festival pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.

Soutěžní festival se koná pod záštitou ministra kultury doc.Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a OSA. 

Kontakt:
Václav Hlaváček

obor dechová hudba
T: 603 242784
E: hlavacek@nipos.cz

Ing. Josef Dušek
public relations
NIPOS
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

PhDr. Jana Knižátková
tiskové středisko soutěže
T: 725 528 590
E: knizatkova@jfo.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.