Nastavení cookies

Večer s Přemyslem Otakarem II.

03.11.2022 12:20|příspěvkové organizace

Dne 4. listopadu 2022 se uskuteční ve sloupovém sále našeho muzea Večer s Přemyslem Otakarem II.

 

Jeho součástí bude otevření nové dlouhodobé expozice s názvem Uherský Brod v proměnách času, jež vznikla se záměrem přiblížit návštěvníkům nejvýznamnější události a dějinné okamžiky ze 750leté historie města Uherského Brodu. V souladu s prostorem, který je pro expozici vyčleněn, je obsahově rozdělena do devíti základních tematických celků.

Úvodní celek je věnován středověkým dějinám. Uherský Brod je v něm představen jako prvotní celní stanice s hrazenou osadou a zachycuje lokalitu, na níž později vzniklo královské město, založené v druhé polovině 13. století českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. Další části expozice ukazují Uherský Brod jako město poddanské pánů z Kunovic (od r. 1506) a pánů z Kounic (od r. 1611.) Popsán je vývoj obecní samosprávy, cechovní zřízení, vývoj církve ve městě a moderní dějiny města 19. a 20. století. Obsah expozice zaujme řadou nově pořízených kopií archivních dokumentů, jako je například privilegium Přemysla Otakara II. z roku 1272 nebo ilustrovaná městská kniha vinic ze 16. století. Doplněním je rovněž řada původních historických trojrozměrných předmětů ze sbírek muzea, které se vztahují k dějinám města a životu jeho obyvatel.

Než se ale otevřou brány nové expozice, návštěvníci se mohou těšit na přednášku Uherský Brod v zrcadle středověkých listin Mgr. Radka Tomečka.

Večer s Přemyslem uzavře po přednášce promítání filmu „Až zařve lev“, které bude premiérou v Uherském Brodě. Film je originální středověkou road movie režiséra a scénáristy Jana E. Svatoše. Jako vypravěči v něm účinkují František Němec, Igor Bareš a Daniela Kolářová. 

 

Kontakt:
Robert Provodovský
produkční, pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.