Václav Cigler / Michal Motyčka: Zvnějšnění, Arcibiskupský zámek a Květná zahrada v Kroměříži

13.06.2019 10:18|příspěvkové organizace

V obrazárně Arcibiskupského zámku a v Květné zahradě v Kroměříži začíná ve čtvrtek 13. června 2019 výstava výtvarných intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky nazvaná Zvnějšnění. Navazuje na dvě aktuální výstavy, které připravili Michal Motyčka s Janou Šindelovou v Muzeu umění Olomouc – rozsáhlou přehlídku kreseb Václava Ciglera v Muzeu moderního umění a instalaci Světlemv Arcidiecézním muzeu. 

 

Hlavním tématem uměleckých intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky je VNÍMÁNÍ, které má vždy prostorovou a časovou dimenzi a vždy souvisí s pohybem. Autoři nabízejí návštěvníkovi novou vizuální zkušenost, zážitek z výstavy ve smyslu setkání v události, jakovztah vytvořený mezi člověkem a místem. Divák se stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí. Slovy Václava Ciglera: Umění je nikdy nekončícím procesem poznání“ – včetně sebepoznávání.Název uměleckých intervencí Zvnějšněnímůžeme vysvětlit jako zviditelnění nového obsahu v dané situaci. Obracíme pozornost diváka k tomu, co forma skrývá, pomocí hry s minimálními prostředkyvoda, vítr, zvukči povrch zrcadla ztělesňujemeči ztvárňujeme její vnější tvar a funkci. Přeneseně v sociologickém smyslu je Zvnějšnění charakterizováno jako proces, při kterém se člověk stává závislým na prostředí, které si sám utvořil. V případě této výstavy autoři výtvarně vstupují do obrazárny Arcidiecézního zámku a Květné zahrady, kde ozvláštňují současnými vizuálními prostředky unikátní historické prostředí inspirativního díla nejvýznamnějšího barokního biskupa olomoucké diecéze Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 

Jahodový kopec
Michal Motyčka:Diamanty,2014, zrcadlo, kov, dřevo, 230 ×250 ×240 cm

Objekty ve tvaru diamantu umístěné na vyvýšeném místě svým vysoce zrcadlovým povrchem reflektují pohyb návštěvníků, oblohu a okolí parku. Objekty zdánlivě jednoduchých geometrických tvarů jsou ozvláštňovány všemi událostmi a ději tohoto světelně, barevně a tvarově proměnlivého prostředí. Z dálky mohou připomínat světelný kámen - Lichtenstein, možná právě ten, který zobrazuje příběh sochařské výzdoby jeskyně Saly terreny.

Václav Cigler (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem. 

SOUVISEJÍCÍ VÝSTAVY
Václav Cigler: Kresby
Muzeum moderního umění Olomouc, 21. 3. – 23. 6. 2019 (prodlouženo 
do 29. 9. 2019)

Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem
Arcidiecézní muzeum Olomouc, 26. 4. – 29. 9. 2019

Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění
Arcibiskupský zámek a Květná zahrada v Kroměříži, 14. 6. – 29. 9. 2019
 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc 
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz
web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.