V&A Museum vystaví jeden z TOP předmětů Národního muzea – Mozartův klavír!

02.10.2017 10:48|příspěvkové organizace

České muzeum hudby zapůjčilo do Victoria and Albert Museum jeden z TOP předmětů Národního muzea – Mozartův kladívkový klavír z 18. století.

 

Minulý týden byl ve speciální transportní schráně vytvořené přímo na míru a za přísných bezpečnostních podmínek převezen do Londýna. Cenný klavír, který je běžně k vidění ve stálé expozici Národního muzea „Člověk – nástroj– hudba“, si budou moci prohlédnout návštěvníci londýnského muzea na nové výstavě „Opera: Passion, Power and Politics“ od 30. září 2017 do 25. února 2018.

Výstava největšího muzea umění a designu na světě prezentuje příběh opery od jejího vzniku v pozdně renesanční Itálii až po současnost. Kromě Mozartova klavíru budou vystaveny zajímavé operní kostýmy, tisky, karikatury, rytiny, malby, noty aj.

Výstava prostřednictvím sedmi premiér v sedmi evropských městech zavede návštěvníka na téměř 400 let dlouhou cestu vrcholící mezinárodním rozmachem opery v 20. a 21. století.  

Návštěvník nejprve zavítá do italských karnevalových Benátek (v letech 1642–1643) – zde byl poprvé použit název „opera“. Další jeho kroky povedou do Anglie, kde byla v únoru roku 1711 uvedena Händelova první londýnská opera Rinaldo. Následující část představuje premiéru Mozartovy Figarovy svatby 1. května v roce 1786. Právě do této části výstavy byl instalován kladívkový klavír vyrobený v roce 1785 vídeňským mistrem Franzem Xaverem Christophem, na který hrál W. A. Mozart při návštěvě Prahy v lednu 1787.

Dále se návštěvník přesune do italského Milána, kde se seznámí s premiérou opery Nabucco od G. Verdiho, která zde měla premiéru 8. února roku 1842. Následující části výstavy seznamují s pařížskou premiérou opery Tannhäuser od R. Wagnera (3. května 1861), s premiérou Straussovy opery Salome (9. prosince 1905) v Drážďanech a premiérou Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu v ruském St. Petersburgu (24. února 1934). 

Více informací na: http://muzeum3000.nm.cz/aktualne/co-se-delo-s-mozartovym-klavirem-pred-zapujcenim-na-vystavu-do-londyna

TOP předmět Národního muzea – Mozartův klavír

Kontakt:
Mgr. Kristina Kvapilová

odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.czpress@nm.cz
W: nm.czmuzeum3000.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.