V Železničním depozitáři NTM v Chomutově proběhlo 12. dubna slavnostní zahájení letní sezóny 2018

16.04.2018 10:09|příspěvkové organizace

Hosté se seznámili se současnými novinkami v depozitáři a měli možnost si prohlédnout všech 94 vystavených kolejových vozidel, které do depozitáře lákají množství návštěvníků. 

 

Železniční depozitář NTM v Chomutově bude v roce 2018 zpřístupněn pro velký zájem veřejnosti na celou letní sezónu, tedy od 30. března do konce října po čtyři dny v týdnu. Tato největší státní železniční sbírka u nás dokumentuje technický vývoj kolejových vozidel od druhé poloviny 19. století do současnosti. 

Slavnostní zahájení  - generální ředitel NTM Karel Ksandr a Patrola Šlapeto.

Návštěvníci depozitáře se mohou těšit také na jízdy historických vlaků. Tradičně to budou jízdy „Z muzea do muzea“ na trase Lužná-Chomutov, které se budou konat ve spolupráci s Českými drahami v sedmi vybraných termínech. Do chomutovského depozitáře přijede i „Prezidentský vlak NTM“. Soupravu historických vozů československých prezidentů bude Národní technické muzeum v rámci projektu „Made in Czechoslovakia - aneb průmysl, který dobyl svět“, pořádaného k oslavám stého výročí vzniku československého státu, vystavovat během letních měsíců roku 2018 ve vybraných městech České republiky.

Ředitel Železničního muzea NTM Michal Novotný a profesor Petr Konvalinka.
 

Kontakt:
Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
​Kostelní 42, 170 00, Praha 7
M: +420 774 426 828
Eadam.dusek@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.