V těžkých dobách: Boje o hranice 1918–1919

30.10.2019 12:46|příspěvkové organizace

Výstava k stému výročí bojů o suverenitu nově vzniklé republiky.

 

V letošním roce si připomínáme 100 let od ukončení válečného konfliktu, který dnes již téměř upadl v zapomnění. „S koncem 1. světové války a vyhlášením Československé republiky vznikla pro naše vojáky úplně nová situace,“ vysvětluje Josef Večeřa, náměstek ředitele TMB. „Místo návratu do svých domovů byli nasazeni k obraně hranic a zajištění suverenity nového československého státu. Jednalo se především o zabezpečení jižní a jihovýchodní hranice.“ Na slovenských hranicích s Maďarskem se rozhořely boje již na podzim 1918, kdy Maďarsko odmítlo uznat začlenění Slovenska, dříve Horních Uher, do nově vzniklého Československa. Boje se ještě více přiostřily po bolševickém převratu a vzniku Maďarské republiky rad. Na severní hranici vypukl spor o Těšínsko, které bylo nárokováno Polskem. Mladá republika se tak již od počátku musela bránit. Právě této historii a památce mnoha účastníků bojů na Slovensku a na Těšínsku věnuje Technické muzeum v Brně novou výstavu s názvem V těžkých dobách – Boje o hranice 1918-1919. 

Výstava mapuje počátky nové Československé republiky a zvláště pak tvrdé boje od listopadu 1918 až do srpna 1919, průběh válečných operací, množství nasazených armádních jednotek, jejich rozmístění a rozdělení. Prezentuje také výstroj a výzbroj Československé armády od prvotních úprav rakousko-uherského stejnokroje až po zavedení prvního československého výstrojního předpisu. Výstava přibližuje příběhy a osudy konkrétních vojáků, kteří se těchto událostí zúčastnili. „Návštěvníci se mohou také těšit na unikátní filmové záběry z bojiště a film o Milanovi Rastislavu Štefánikovi,“ dodává náměstek TMB. 

Výstavu realizuje Technické muzeum v Brně za poskytnutí předmětů ze sbírek Vojenského historického ústavu v Praze, Vojenského historického ústavu v Bratislavě, Východoslovenského muzea v Košicích, Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Masarykova muzea v Hodoníně – Vlastivědného muzea Kyjov, Archivu města Brna, Horáckého muzea, Klubu policejní historie Brno, Československé obce legionářské a především soukromých sběratelů a rodinných příslušníků vojáků, kteří se bojů účastnili. 

Název výstavy: V těžkých dobách: Boje o hranice 1918–1919 
Vernisáž výstavy: 29. 10. v 17.00
Doba trvání: Od 30. 10. 2019 do 30. 3. 2020 

Kontakt:
Josef Večeřa
náměstek ředitele pro odbor vědy a techniky
T: 774 060 620
E: vecera@tmbrno.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.