V Rožnově pod Radhoštěm vznikne Národní muzeum v přírodě

10.12.2018 10:04|avíza

Ministr kultury Antonín Staněk v úterý 11. prosince 2018 v Rožnově pod Radhoštěm  podepíše zřizovací listinu, na základě které vznikne nová kulturní instituce - Národní muzeum v přírodě.

 

K slavnostnímu podpisu smlouvy o převodu 4 muzeí a vzniku Národního muzea v přírodě dojde v 11 hodin v historickém objektu Fojtství z Velkých Karlovic ve Valašském muzeu v přírodě za účasti generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové, ředitele Valašského muzea v přírodě Jindřicha Ondruše a dalších zástupců Ministerstva kultury.

Dlouhodobý záměr spojení muzeí v přírodě, tedy Souboru staveb lidové architektury Příkazy, Souboru lidové architektury Zubrnice, Souboru lidových staveb Vysočina a Valašského muzea v přírodě vychází z koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na období 2015–2020. Cílem spojení těchto institucí a vzniku Národního muzea v přírodě je vytvoření efektivní a účelné struktury muzeí v přírodě spravovaných příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury ČR a dosažení hospodárné správy hmotného i nehmotného kulturního dědictví.  

Termín:
11. prosince 2018, 11 hodin

Místo:
Valašské muzeum v přírodě, objekt Fojtství z Velkých Karlovic, Rožnov pod Radhoštěm

Program:
Slavnostní podpis smlouvy, tisková konference

Akreditace: 
polaskova@vmp.cz, příchod médií na místo TK v 10,30 hod.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.