Nastavení cookies

V Praze byla zahájena mezinárodní konference ke kulturnímu dědictví

09.11.2022 11:45|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková zahájili v Praze mezinárodní konferenci ke kulturnímu dědictví.

 

Konferenci s názvem Výzvy současné evropské památkové péče pořádá NPÚ u příležitosti Předsednictví České republiky v radě Evropské unie. Mezinárodní setkání se koná od 9.11. – 11.11. 2022 v Nové budově Národního muzea pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Součástí je rovněž exkurze do Národního muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Hotelu Intercontinental.

Ministr Baxa ve svém úvodním příspěvku zdůraznil, že péče o kulturní dědictví je společným evropským úkolem, na jehož naplňování evropské státy dlouhodobě spolupracují a poděkoval všem, kteří se svou každodenní prací podílí na zachování našich památek. „Podpora ochrany a zachování kulturního dědictví je nedílnou součástí probíhajícího českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jsem proto rád, že konference Výzvy současné evropské památkové péče probíhá právě v této době. Staví tak českou památkovou péči, která má dlouhou tradici, do centra celoevropských diskuzí o aktuálních tématech jako jsou ochrana moderní architektury, udržitelný rozvoj kulturního dědictví či klimatické změny. Přispívá také k určité reflexi směřování evropských strategií a naplňování mezinárodních dohod o kulturním dědictví,“ řekl ve svém příspěvku ministr Baxa.

Posláním mezinárodního setkání je vyvolat debatu o evropské památkové péči, o aktuálních i budoucích otázkách souvisejících s přístupy, důležitostí a výzvami ochrany hmotného a nehmotného dědictví a zprostředkovat odborné zkušenosti a příklady dobré praxe z různých zemí Evropy.

Mezinárodní konference se koná v centru hlavního města Prahy, které v letošním roce oslaví 30 let od zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO. Zápis by nebyl možný bez vytrvalého úsilí české památkové péče a pochopení politické reprezentace i celé společnosti.  Od té doby ušla památková péče dlouhou cestu, na které se často více či méně úspěšně potýkala a potýká s mnoha novými výzvami. Mezinárodní setkání, kterým tato konference bezesporu je, má přinést všem jejím účastníkům možnost získat nové pohledy, inspiraci z příkladů dobré praxe, podělit se o zkušenosti a posílit mezinárodní spolupráci v oblasti památkové péče a kulturního dědictví,“ uvedla Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ.     

                                                                                                                                                                        

V průběhu dvoudenní konference představí odborníci v oboru památkové péče, zástupci Evropské komise a profesních organizací ze třinácti evropských zemí své pohledy na evropské kulturní dědictví a jeho ochranu. Diskutovat budou ve čtyřech přednáškových blocích na téma: Význam péče o hmotné kulturní dědictví pro rozvoj společné Evropy; Současné výzvy evropské památkové péče; Ochrana architektury a umění ve veřejném prostoru druhé poloviny 20. století; Přístupy péče o hmotné kulturní dědictví v návaznosti na uchování hodnot, zajištění udržitelného rozvoje a jeho prezentaci.

V pátek 11.11. 2022 bude pro účastníky konference uspořádaná exkurze do Národního muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Hotelu Intercontinental.

Konference ke kulturnímu dědictví: Výzvy současné evropské památkové péče
 

Projev ministra kultury v plném znění
 

 

Jana Malíková, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.