V pátek 2. 2. 2018 se v Moravské zemské knihovně setkali Jeho Excelence velvyslanec USA Stephen B. King a ředitel MZK prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

05.02.2018 11:47|příspěvkové organizace

Setkání proběhlo v rámci poznávací cesty pana velvyslance do druhého největšího města ČR.

 

Hlavním bodem návštěvy byla prohlídka Zahraničních knihoven v MZK, jejichž součástí je také InfoUSA / Americká knihovna. Mimo to pan velvyslanec shlédl výběr starých map Ameriky a v angličtině tištěné staré knihy z 16.-18. století z fondu knihovny.Činnost InfoUSA byla zahájena v roce 2005 za přítomnosti tehdejšího velvyslance USA v České republice Williama J. Cabanisse. Již od počátku se aktivity tohoto centra ubírají ve dvou liniích. První je poskytování informací o Spojených státech amerických prostřednictvím speciálního souboru knih, periodik a databází. Tento fond je budován ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze. Druhou linii dlouhodobých aktivit pak představuje organizování  kulturních a vzdělávacích programů pro veřejnost. Americká knihovna je jednou ze čtyř zahraničních knihoven, které jsou v MZK k dispozici čtenářům a které podstatným způsobem rozšiřují jejich možnosti a rozhled. Vedle americké knihovny zde již dlouhodobě funguje rakouská knihovna (pod patronací rakouského ministerstva zahraničí), německá knihovna (pod patronací GoetheInstitutu) a anglická knihovna (za spolupráce s British Council).

Kontakt:
Jaroslava Dvořáková
E: Jaroslava.Dvorakova@mzk.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.