V Olomouci začíná největší výstava polské poválečné abstrakce

20.04.2018 16:10|příspěvkové organizace

Panoráma polské abstraktní malby od roku 1945 po současnost ukazuje výstava Abstrakce.PL, kterou připravilo Muzeum umění Olomouc v rámci dlouhodobého úsilí představovat středoevropské umění. Podle uznávaného francouzského historika umění Andrzeje Nakova nezažilo přehlídku takového rozsahu ani Polsko.

 

Výstavu otevírají práce ikony polské avantgardy Władysława Strzemińského a uzavírají ji obrazy, které v roce 2017 namaloval Piotr Lutyński, všestranný umělec vnášející svěží vítr do dlouhé tradice polské abstrakce.

Jádro expozice tvoří obrazy zapůjčené ze soukromých sbírek Renaty a Grzegorze Królových z Varšavy a Grażyny a Jacka Łozowských z Vratislavi, kteří shromáždili díla nejvýznamnějších umělců poválečného období. Vysokou kvalitu výstavy dále zaručují významná díla zapůjčená ze státních sbírek – z Národního muzea ve Varšavě, Muzea umění v Lodži a Zachęty – Národní galerie umění ve Varšavě. Díky spolupráci výjimečných sběratelských osobností a státních institucí je možné zhlédnout kolem 170 prací od 62 autorů představujících všechny důležité dobové malířské tendence 
a směry. 

Návštěvníci spatří mimo jiné díla dnes evropsky uznávaných tvůrců, jakými jsou Władyslaw Strzemiński, Maria Jarema, Alfred Lenica, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski, Stefan Gierowski, Wojciech Fangor, Roman Opalka, Jerzy Kałucki či Jan Pamuła.

Výjimečný katalog

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc| Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T:  585 514 282
M:  602 671 477
E:  kasal@muo.cz | web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.