Nastavení cookies

V neděli 5. září se uskuteční ústřední pietní akce tohoto roku, tradiční Terezínská tryzna

27.08.2021 16:39|příspěvkové organizace

5. září proběhne na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2021 převzal ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek. 

 

Každoroční vzpomínková slavnost Terezínská tryzna se bude konat 5. 9. 2021 na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Po nástupu Čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Státní hymna zazní v podání operní pěvkyně Edity Adlerové, po které přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Následně přijde na řadu hlavní projev předsedy Ústavního soudu České republiky Pavla Rychetského, na který naváže slovo pamětníka, v letošním roce ho obstará Hanuš Hron - bývalý vězeň terezínského ghetta. Následovat bude tradiční křesťanská a židovská modlitba, program tryzny pak bude zakončen sborem z 3. dějství opery Nabucco G. Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru.

„K účasti na akci jsou, kromě bývalých vězňů, každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR ze zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí“, uvádí ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a dodává, že svou účast na letošní tryzně potvrdil mimo jiné také předseda Senátu Parlamentu ČR  Miloš Vystrčil nebo např. premiér Vlády ČR Andrej Babiš.

Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu. V letošním roce byli pořadatelé nuceni tryznu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 z tradičního květnového termínu přesunout na pozdější termín a za ten byla vybrána právě neděle 5. září.

I když se akce plánuje v co nejtradičnější podobě, je Památník Terezín povinen dodržovat platná protiepidemická opatření. „Podle platných nařízení vlády ČR jsme povinni aktivně kontrolovat u všech přímých, tzv. regulovaných účastníků tryzny, tzn. členů delegací a účastníků z řad tisku a vlajkonošů, splnění podmínek podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e)  zákona č. 94/2021 Sb., které spočívá v ukončeném očkování, negativním antigenním či PCR testu nebo prodělaným onemocněním COVID-19. Běžní návštěvníci budou o platných hygienických nařízeních informováni prostřednictvím informačních tabulí, k dispozici jim budou také stojany s dezinfekcí“, popisuje podmínky Stanislav Lada, tiskový mluvčí Památníku Terezín. 

Akreditace médií bude možná buď předem na níže uvedeném kontaktu nebo na místě, při vstupu do aleje při Národním hřbitově. Akreditace umožňuje zástupcům médií vstup do prostoru Národního hřbitova, který je jinak přístupný pouze pro delegace zúčastněných, jde o prostor vhodný pro fotografování i natáčení.

Až do odchodu delegací z Malé pevnosti na Národní hřbitov (od rána do cca 10:30) je pro veřejnost areál Malé pevnosti uzavřen. Otevírací doba v ostatních návštěvnických objektech Památníku Terezín zůstává nezměněna. Po celý tento den mají návštěvníci volný vstup do všech objektů Památníku Terezín.

 

Kontakt:
Mgr. Stanislav Lada
T:
775 338 604
E: press@pamatnik-terezin.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.