Nastavení cookies

V neděli 15. května se uskuteční ústřední pietní akce tohoto roku, tradiční Terezínská tryzna

10.05.2022 13:58|příspěvkové organizace

15. května proběhne na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2022 převzal ministr kultury ČR Martin Baxa. 

 

Každoroční vzpomínková slavnost Terezínská tryzna se bude konat 15. 5. 2022 na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Po nástupu Čestné stráže a hudby Armády ČR bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Státní hymna zazní v podání pěvkyně Jany Červinkové, po které přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Následně přijde na řadu hlavní projev předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila, na který naváže slovo pamětníka, v letošním roce jí bude Hana Sternlichtová - bývalá vězeňkyně terezínského ghetta. Následovat bude tradiční křesťanská a židovská modlitba, program tryzny pak bude zakončen hudebním vystoupením dívčího pěveckého sboru Modrásci z Litoměřic.

„K účasti na akci jsou, kromě bývalých vězňů, každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR ze zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí“, uvádí ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu. V letošním roce se termín konání tryzny vrací do původního květnového termínu po dvou letech, ve kterých byli pořadatelé nuceni tryznu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 jednou zcela zrušit a jednou z tradičního květnového termínu přesunout na termín zářijový.

„Letošní nedělní program bude doplněn o dvě významné akce. Již od 8:30 vyjde od nádražní budovy v Bohušovicích nad Ohří na místo konání Terezínské tryzny symbolický pochod se svitky tóry, zachráněné z území tehdejšího protektorátu. Svitky byly zrestaurovány a uloženy ve Velké Británii a nyní budou slavnostně předány do rukou naší sesterské organizace Beit Terezín v Izraeli. K předání dojde ve 13 hodin ve Wieserově domě v Terezíně, na adrese Pražská 25. Následovat bude koncert norské zpěvačky Bente Kahan se zhudebněnými básněmi bývalé vězenkyně ghetta Ilse Weber. Vstupné na akci je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě je však doporučena rezervace na emailu spurny@terezincomposerinstitute.com, doplňuje Stanislav Lada, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu.

Akreditace médií bude možná buď předem na níže uvedeném kontaktu, nebo na místě, při vstupu do aleje při Národním hřbitově. Akreditace umožňuje zástupcům médií vstup do prostoru Národního hřbitova, který je jinak přístupný pouze pro delegace zúčastněných, jde o prostor vhodný pro fotografování i natáčení.

Až do odchodu delegací z Malé pevnosti na Národní hřbitov (od rána do cca 10:30) je pro veřejnost areál Malé pevnosti uzavřen. Otevírací doba v ostatních návštěvnických objektech Památníku Terezín zůstává nezměněna. Po celý tento den mají návštěvníci volný vstup do všech objektů Památníku Terezín.

 

Kontakt:
Mgr. Stanislav Lada
T: 775 338 604
E: press@pamatnik-terezin.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.