V Košicích dnes již po šesté zasedala slovenská a česká vláda

17.09.2018 16:23|ministerstvo

Jedním z témat tohoto zasedání české a slovenské vlády byl i průběh oslav společných výročí 2018.

 

Ministr kultury Antonín Staněk a jeho slovenská kolegyně Ľubica Laššáková na dnešním jednání konstatovali vynikající dlouhodobou vzájemně inspirující spolupráci obou zemí v oblasti kultury. Shodli se na tom, že hlavní akcí letošního roku je Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava 2018, připravenou Národní muzeem a Slovenským národným múzeem ve spolupráci s dalšími institucemi, především vojenskými historickými ústavy obou republik. Vernisáž proběhla na Bratislavském hradě 26. dubna 2018, v Česku se výstava představí 27. října 2018 v - pro tuto slavnostní příležitost otevřené – rekonstruované historické budově Národního muzea. Pro rok 2019 plánují obě instituce navázat na aktuální spolupráci dalšími výstavními projekty. V roce 2019 bude v Bratislavě v prostorách SNM otevřena společná dvojvýstava M. R. Štefánik a Fenomén Masaryk a v letech 2019/2020 bude v prostorách Historické budovy NM v Praze otevřena výstava M. R. Štefánik připravená SNM.

Obě strany věnují pozornost i roku 2019. Ministr Staněk informoval slovenskou kolegyni o průběhu příprav 30. výročí pádu železné opony. Při této příležitosti jí předal seznam vybraných akcí, které se budou v rámci uvedeného výročí konat na území ČR. Jednou z možných forem spolupráce je i chystaný projekt Národního muzea, které v roce 2019 připravuje otevření stálé expozice dějin 20. století. V této souvislosti se nabízí prostor pro spolupráci se slovenskými partnery v rámci doprovodné expozice, týkající se událostí listopadu 1989 v Bratislavě.

Dalšími tématy rozhovoru byla též kompetence státu v oblasti mateřského jazyka, podpora společných proexportních a prezentačních strategií a projektů v oblasti divadla, hudby a tance, či spolupráce národních filmových kanceláří. V oblasti filmu je spolupráce natolik přirozená, že i národní pavilony na MFF Berlinale a Cannes jsou společné (to je zajištěno smlouvou o Spolupráci s refundací společných nákladů projektu). Nadále je důležitá i podpora pracovních seminářů a studentských kolokvií, tematizujícícha přibližujících obě národní literatury.

„Jedním z aktuálních témat byla i trvalá udržitelnost oboustranného porozumění slovenského a českého jazyka širokou veřejností. Již v současné době existují rozsáhlé kooperační aktivity mezi VŠ, ale i mezi kulturními institucemi jako je například České literární centrum a  Literárne informačné centrum v Bratislavě. Těsná spolupráce s touto institucí se rovněž odehrává s Moravskou zemskou knihovnou. Zde například v loňském roce proběhly tzv. slovenské pondělky, v jejichž rámci se představili současní slovenští autoři. Ministerstvo kultury poskytuje prostředky na projekt Cizojazyčná literatura, v němž jsou prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně podporovány akvizice zahraniční literatury do fondů knihoven.“

Antonín Staněk

Během jednání pozvala slovenská ministryně kultury ministra Staňka na Bratislavské hudobné slávnosti 2018 (BHS), věnované 100. výročí vzniku ČSR. V rámci 54. ročníku festivalu BHS vystoupí 12. října 2018 Česká filharmonie (příspěvková organizace Ministerstva kultury) pod taktovkou jejího šéfdirigenta Semyona Bychkova.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.