V Iráku byl zahájen vzdělávací program NPÚ na obnovu válkou poškozených památek

16.09.2019 14:55|příspěvkové organizace

V Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví (IICAH) v Erbílu byl včera slavnostně zahájen vzdělávací program pro irácké památkáře organizovaný Národním památkovým ústavem. Několikatýdenní kurz proškolí tamní pracovníky, kteří poté budou dohlížet na obnovu válkou poškozených památek v Mosulu. Projekt je realizován v rámci vládního programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku.

 

Projekt organizovaný a vedený odborníky z NPÚ vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem kultury a Iráckým institutem pro restaurování památkového dědictví, kde bude výuka probíhat. Kurz s názvem Příčiny degradace a záchrana historických stavebních památek proškolí irácké památkáře v oblasti dokumentace, restaurování a obnovy památkového fondu. Přednášky jsou rozděleny do čtyř tematických bloků, zahrnujících praktické ukázky i exkurze po historických objektech v okolí, jako jsou například památky v Algoshi, Koye nebo jezídské osadě v Lalishi. Mezi školiteli jsou mimo odborníků z NPÚ i pracovníci Akademie věd ČR, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a restaurátorské firmy Gema Art International. 

Přestože řada mosulských památek byla válkou nenávratně zničena, mnoho cenných staveb zůstalo dochováno. Jsme rádi, že se nám podařilo realizovat tento vzdělávací projekt pro irácké specialisty a můžeme tak touto formou přispět k obnově kulturního dědictví tohoto historického města, které je jedinečným dokladem středověké orientální architektury,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. 

Slavnostní ukončení kurzu proběhne 10. října, kdy budou absolventům předány certifikáty vydané NPÚ a IICAH. 

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti. 

 

Kontakt:
Jana Hartmanová
tisková mluvčí
Národní památkový ústav
T: +420 257 010 206, +420 724 511 225
E: hartmanova.jana@npu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.