V ČR se poprvé koná kongres Federace evropských nakladatelů, hostí jej Moravská zemská knihovna

23.05.2019 14:23|příspěvkové organizace

V březnu se česká literatura úspěšně představila na největším festivalu literatury v Lipsku. Prezentace byla součástí Českého roku kultury v německojazyčných zemích. V jeho rámci se v Moravské zemské knihovně uskuteční i kongres Federace evropských nakladatelů (FEP). Federace sdružuje 29 vydavatelských svazů z jednotlivých členských zemí EU. 

 

Kongres nejširší členské základny bývá jednou do roka v některé z členských zemí. Svaz českých knihkupců a nakladatelů je členem evropské federace již od roku 2007, kongres se však v ČR koná poprvé, a to od čtvrtka do soboty 23. – 25. 5. v Moravské zemské knihovně v Brně.

Evropský knižní trh generuje ročně obrat ve výši 22 až 24 miliard euro, tři největší knižní veletrhy na světě se konají v Evropě (Frankfurt, Londýn, Boloňa), celý řetězec od vydavatelů po knihkupce vytváří téměř půl milionu pracovních míst. FEP, sídlící v Bruselu, prosazuje společné zájmy tohoto odvětví, zejména při přípravě evropské legislativy. Mimo jiné aktivně podporoval a loboval pro přijetí Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu s  diskutovaným článkem 13 (v konečném znění článek 17). Směrnice brání majitele duševního vlastnictví zejména před velkými internetovými firmami a zneužíváním autorského obsahu na internetu. Ukládá provozovatelům datových úložišť, aby zavedli účinná opatření k zabránění dostupnosti děl, které držitelé autorských práv identifikují jako nelicencované, zároveň musí vynaložit co největší úsilí k zabránění šíření takového konkrétního obsahu i do budoucnosti. Směrnice byla schválena Evropským parlamentem 26. 3. 2019 většinou pouhých pěti hlasů z 658 přítomných evropských poslanců. Členské země mají nyní dva roky na zapracování ustanovení směrnice do národní legislativy. 

Úspěšná byla i mise FEP ve snaze sjednotit sazbu DPH tištěných knih s ostatními knižními formami, jako jsou e-knihy a audioknihy. V drtivé většině zemí EU spadají klasické knihy do snížené nebo dokonce nulové sazby DPH (v ČR 10%), na ostatní typy se však vztahuje zvýšená sazba (v ČR 21%). V prosinci 2018 byla po dlouhých debatách na půdě Evropského parlamentu schválena směrnice, která sjednocení DPH umožňuje, ale nechává je na rozhodnutí jednotlivých členských zemí. V ČR je však i díky činnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů již v legislativním procesu návrh zákona, který by uvedené sjednocení sazeb uzákonil. Návrh byl předložen poslankyní Věrou Kovářovou (STAN), ale má podporu i dalších politických klubů a ministerstva financí. „Příjemně mne překvapil vstřícný postup ministryně financí paní Schillerové, která nejen že se sjednocením sazeb z pověření premiéra souhlasila, ale celý proces maximálně urychlila, takže návrh je již ve třetím čtení a má opravdu širokou podporu. Navíc s námi ministerstvo financí znění návrhu projednávalo, takže bychom se měli dočkat přesné definice, která do snížené sazby DPH zařadí nejen e-knihy, ale také audioknihy, a to jak v online verzi, tak i ty na DVD a jiných pevných nosičích," vysvětluje Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů.  

Na zasedání v Brně se bude FEP mimo jiné zabývat zkušenostmi s vymáháním autorských práv v tzv. třetích zemích nebo zákazem zeměpisného blokování při online obchodování e-knih, tj. diskriminací na základě místa pobytu zákazníka. Čtvrtek odpoledne je pak věnován prezentaci knižního trhu v ČR. Martin Vopěnka bude účastníkům prezentovat vývoj českého knižního roku po roce 1989, Radovan Auer bude hovořit o zkušenostech s pořádáním veletrhu Svět knihy, jehož je ředitelem. V závěru pak bude věnován prostor i prezentaci současné české literatury na knižním veletrhu v Lipsku tento rok. Této části se zhostí Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, která účast ČR na veletrhu v Lipsku zajišťovala. „Federace evropských nakladatelů je silnou organizací, která výrazným způsobem ovlivňuje knižní průmysl nejenom v Evropě. Je pro nás mimořádně důležité, že se podařilo připoutat pozornost jejich členů k českému tématu, a tedy i k české literatuře,“ uvedl v této souvislosti Tomáš Kubíček.

 

Kontakt:
Martina Šmídtová
T: 777 465 297
E: martina.smidtova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.