V bytě Jaroslava Foglara budou překladatelé české literatury

05.09.2018 10:25|příspěvkové organizace

Jak co nejlépe předat odkaz Jaroslava Foglara dalším generacím? Tuto otázku si kladla Nadace Jaroslava Foglara, a proto od letošního podzimu otevírá pro překladatele z češtiny, zahraniční bohemisty a spisovatele ve spolupráci s Českým literárním centrem, sekcí Moravské zemské knihovny, žižkovský byt po nejznámějším českém spisovateli pro děti a mládež.

 

Byt Jaroslava Foglara prošel první fází rekonstrukce a již během tohoto podzimu zde budou pracovat překladatelky z Japonska, Makedonie, Bulharska, Ukrajiny a překladatel z Itálie. Sonja Stojmenska-Elzeser z Univerzity v makedonském Skopje přeloží Umělohmotný třípokoj Petry Hůlové, Radost Železarova z bulharské Univerzity v Sofii román Petry Soukupové Pod sněhem, Sofia Cheliak z Ukrajiny texty Petry Procházkové a italský překladatel a bohemista Giuseppe Dierna bude připravovat monografii o Bohumilu Hrabalovi. 

Rezidenční programy Českého literárního centra, které byly zahájeny v loňském roce, se těší kontinuálnímu zájmu zahraničních překladatelů a přispívají podstatnou měrou ke kulturní reprezentaci ČR v oblasti literatury v zahraničí“, říká Ondřej Buddeus, vedoucí Českého literárního centra.

Dlouho jsme přemýšleli, co s bytem Jaroslava Foglara dál a nakonec jsme si řekli, že nejlépe tu foglarovskou myšlenku a poselství jeho díla ponese, když ten byt přeměníme na spisovatelskou - překladatelskou rezidenci. Jsme rádi, že budeme moci přispět k šíření české literatury do zahraničí“, sdělil Tomáš Šídlo ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.Rezidence Českého literárního centra v bytě po Jaroslavu Foglarovi budou probíhat v letošním roce od září do listopadu. Spolupráce obou organizací bude pokračovat i v roce 2019.

Kontakt:
Vendula Ježková

PR
T: 732 454 943
E: pr@czechlit.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.