V Bruselu zasedala Rada ministrů pro kulturu a audiovizi

27.11.2018 14:57|ministerstvo

V úterý 27. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize, kterého se zúčastnila náměstkyně ministra kultury JUDr. Petra Smolíková.

 

V rámci projednávání legislativních aktů byla Radě předložena zpráva o pokroku k Nařízení o programu Kreativní Evropa (2021 – 2027). Pro Českou republiku je důležitá kontinuita programu, který prokázal, že má v oblasti kultury a audiovize vysokou přidanou hodnotu. Dalším z cílů jednání bylo schválení Závěrů Rady k pracovnímu plánu pro kulturu na roky 2019 – 2022, navazující na současný plán na léta 2015 – 2018 a reflektující tzv. Novou evropskou agendu pro kulturu. V Závěrech Rady o posílení evropského obsahu v digitální ekonomice byla stanovena aktuální témata pro kulturní, mediální a kreativní sektory, které jsou klíčové pro sociální a hospodářský rozvoj Evropy.

V rámci veřejné politické rozpravy se ministři vyjadřovali k otázkám boje proti šíření dezinformací on-line. Česká republika zdůraznila skutečnost, že z pozice České republiky je klíčové zvyšování mediální (obecně digitální) gramotnosti, diferencované pro potřeby jednotlivých věkových skupin. Ačkoli se důraz často klade na mladou generaci, v oblastech „nových digitálních technologií“ je třeba zohlednit i potřeby starší generace a seniorů, kteří mohou mít z podstaty věci k novým technologiím dále. Nezastupitelnou roli má činnost East StratCom Task Force.

 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.