V Bruselu zasedala Rada ministrů pro kulturu a audiovizi

27.11.2018 14:57|ministerstvo

V úterý 27. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize, kterého se zúčastnila náměstkyně ministra kultury JUDr. Petra Smolíková.

 

V rámci projednávání legislativních aktů byla Radě předložena zpráva o pokroku k Nařízení o programu Kreativní Evropa (2021 – 2027). Pro Českou republiku je důležitá kontinuita programu, který prokázal, že má v oblasti kultury a audiovize vysokou přidanou hodnotu. Dalším z cílů jednání bylo schválení Závěrů Rady k pracovnímu plánu pro kulturu na roky 2019 – 2022, navazující na současný plán na léta 2015 – 2018 a reflektující tzv. Novou evropskou agendu pro kulturu. V Závěrech Rady o posílení evropského obsahu v digitální ekonomice byla stanovena aktuální témata pro kulturní, mediální a kreativní sektory, které jsou klíčové pro sociální a hospodářský rozvoj Evropy.

V rámci veřejné politické rozpravy se ministři vyjadřovali k otázkám boje proti šíření dezinformací on-line. Česká republika zdůraznila skutečnost, že z pozice České republiky je klíčové zvyšování mediální (obecně digitální) gramotnosti, diferencované pro potřeby jednotlivých věkových skupin. Ačkoli se důraz často klade na mladou generaci, v oblastech „nových digitálních technologií“ je třeba zohlednit i potřeby starší generace a seniorů, kteří mohou mít z podstaty věci k novým technologiím dále. Nezastupitelnou roli má činnost East StratCom Task Force.

 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.