V Bratislavě byla slavnostně zahájena Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava

26.04.2018 14:44|ministerstvo

Spolu s vrcholnými představiteli ČR a SR se dnes ministr kultury Ilja Šmíd zúčastnil na Bratislavském hradě zahájení výstavy pořádané ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.

 

Unikátní projekt ke 100 výročí založení společného státu připravilo Národní muzeum, příspěvková organizace MK, spolu se Slovenským národným muzeem. Na  přípravě této výstavy se dále podíleli čeští i slovenští historici a další odborníci. Podle organizátorů má  unikátní výstava 15 tematických okruhů, které se zaměřují na dějiny Československa ve 20. století. Poprvé v historii bude v České a Slovenské republice k vidění také soubor originálních dokumentů, které sehrály zásadní roli v dějinách Československa a osudech jeho obyvatel. Při příležitosti tohoto významného výročí budou zapůjčeny originály Mnichovské dohody, Pittsburské dohody, československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Protokolu Hácha - Hitler. Výstava, která je jedním z projektů společných oslav kulatých výročí, jež se týkají někdejšího společného státu Čechů a Slováků, potrvá na Bratislavském hradě do začátku září. Pak se přestěhuje do Prahy, kde bude slavnostně zahájena 28. října, v den výročí založení Československa v roce 1918. Výstava přiblíží dějiny společného státu Čechů a Slováků; ukáže to, co nás spojovalo i rozdělovalo. Vztahy mezi národy vykreslí i na pozadí skutečných osudů konkrétních lidí. Celý projekt doprovodí bohatý doprovodný program včetně speciálních akcí pro školy. Připraveny jsou také samostatné webové stránky cesko-slovensko.eu.Tisková zpráva Národního muzea s podrobnými informacemi k výstavě

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.