Upozorňujeme na výběrová dotační řízení v různých oblastech působnosti Ministerstva kultury

02.11.2018 11:50|ministerstvo

Prodlužujeme termíny a vyhlašujeme i II. kola výběrových dotačních řízení na rok 2019.

 

 „Vycházíme vstříc těm, kteří nestihli již vyhlášené termíny pro podávání žádostí o dotace, prodlužujeme lhůty podávání těchto žádostí pro rok 2019 v různých titulech a vyhlašujeme k 1. 11. 2018 i druhé výzvy v některých oborech.“

Antonín Staněk

 

 1. Ministerstvo kultury prodlužuje k 1. 11. 2018 lhůty pro podávání žádosti o dotaci pro rok 2019 v těchto programech:
 • Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby, výtvarného umění, literárních periodik a akcí v roce 2019. 

Termín uzávěrky je prodloužen do 12. listopadu 2018.

Veškeré podmínky podání žádosti do výběrového dotačního řízení zůstávají zachovány.

Bližší informace: https://www.mkcr.cz/vyberova-dotacni-rizeni-podminky-vyhlaseni-vysledky-1885.htmlhttps://www.mkcr.cz/oblast-literatury-383.html .
 

 • Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí ve výběrových dotačních řízeních v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a ve Výběrovém dotačním řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2019.

Termín uzávěrky je prodloužen do 30. listopadu 2018.

Veškeré podmínky podání žádostí do výběrových dotačních řízení zůstávají zachovány.

Bližší informace: https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-36.html
 

 • Odbor památkové péče Ministerstva kultury prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu kulturních aktivit v památkové péči v roce 2019.

Termín uzávěrky je prodloužen do 12. listopadu 2018.

Veškeré podmínky podání žádostí do výběrových dotačních řízení zůstávají zachovány.

Bližší informace: https://www.mkcr.cz/program-kulturni-aktivity-v-pamatkove-peci-280.html

 

 1. Ministerstvo kultury dále vyhlašuje k 1. 11. 2018  II. výzvu výběrových dotačních řízení pro rok 2019 v těchto oborech:
 • Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2019 II. výzvu výběrových dotačních řízení v oborech své působnosti:
 • Podpora tradiční lidové kultury
 • Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
 • Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
 • Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Termín uzávěrky je 30. listopad 2018.

Bližší informace:  https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1234.html
 

 • Odbor církví Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2019 II. výzvu výběrových dotačních řízení v oborech své působnosti:
 • Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností
 • Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků

Termín uzávěrky je 30. listopad 2018.

Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na stránce https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-28.html

 

 1. V současné době pokračují výběrová dotační řízení pro rok 2019 v těchto programech:
 • Odbor muzeí Ministerstva kultury vyzývá k podávání žádostí ve výběrových dotačních řízeních pro rok 2019 v těchto programech:
 • Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), část C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu  
 • Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 
 • Podpora expozičních a výstavních projektů 
 • Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Podmínky, formuláře žádostí a termíny pro jejich podání jsou zveřejněny na: https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-352.html

 

 • Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyzývá k podávání žádostí ve výběrových dotačních řízeních v podprogramech ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví a ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí pro rok 2019. 

Podmínky, formuláře žádostí a termíny pro jejich podání jsou zveřejněny na: https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1182.html

 

 • Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vyzývá k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení pro rok 2019 na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.

Podrobnější informace a formuláře jsou zveřejněny na: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-dotacniho-vyberoveho-rizeni-na-podporu-kulturnich-projektu-vysilanych-do-zahranici-na-rok-2019-1950.html

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.