UPM v Praze nabízí pracovní místa na ekonomickém oddělení

18.04.2017 11:05|příspěvkové organizace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze hledá nové kolegy na pozice hlavní účetní a investiční referent/ka.

 

Podrobnosti najdete zde:
Hlavní účetní (přihlášky do 30. 4. 2017): http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=213&year=2017&id=22&img=


Investiční referent/ka (přihlášky do 15. 5. 2017):  http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=213&year=2017&id=23

 

Kontakt:
Melanie Krasická
personalistka
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Malé náměstí 9, 110 00 Praha 1
M: +420 775 445 052
E: personal@upm.cz
W: upm.cz | czkubismus.cz | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Pracovník tiskového oddělení
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.