Unikátní akce „A zvony zvoní“

19.09.2018 15:00|příspěvkové organizace

Celoevropský projekt na podporu společného kulturního dědictví a míru v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018, v rámci kterého se v pátek 21. září 2018 v 18 hodin rozeznějí na 15 minut tisíce evropských zvonů.

 

Evropské zvony jsou již celá staletí neoddělitelnou součástí světského a náboženského života.

Od nepaměti ohlašovaly čas na práci, na odpočinek, na modlitbu, jejich zvonění symbolizovalo radost i smutek. I dnes slyšíme v celé Evropě miliony zvonů denně. Zvony kostelních věží, městských síní, hřbitovů a pamětních míst  jednoznačně představují základní evropskou hodnotu, kterou je možno uchopit, vidět a slyšet.

Mnoho Evropanů miluje zvuk zvonů, tuto hudbu bez slov a starou řemeslnou tradici. Tento zvuk existuje již více než pět tisíciletí a přesahuje hranice jednotlivých kultur, ať už se jedná o zvony katedrál, buddhistických chrámů či japonských šintó svatyní. Všechny vyvolávají nepopsatelné výjimečné pocity a představují kulturu v nejširším slova smyslu a zároveň  společné kulturní dědictví, které oslavujeme po celý rok 2018, v rámci Evropského roku kulturního dědictví. Zároveň si připomínáme i stoleté výročí od konce první světové války, začátek Třicetileté války v roce 1618 a i její konec v roce 1648.

V pátek 21. září  2018 oslavíme Mezinárodní den míru v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018 patnácti minutovým zvoněním všech dostupných zvonů a připomeneme si tak společně nedozírnou hodnotu míru.

V České republice se k naší velké radosti do akce zapojila  Česká biskupská konference a přislíbila rozeznít zvony všech svých farností a diecézí. Stejně tak učiní  i objekty NPÚ.  Společně se nám podaří rozeznít českou zemi a přidáme se tak velice hodnotným dílem k oslavám Mezinárodního dne míru a celoevropskému projektu. 

Vyzýváme proto všechny majitele zvonů: přidejte se k této celoevropské iniciativě a rozezvoňte vaše zvony! Připojte se k nádhernému zážitku sdílení dědictví!

Termín: pátek 21. září 2018, od 18:00 do 18:15 evropského času.

Více na: https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe/
 

Kontakt: Mgr. Magdalena Fantová (magdalena.fantova@mkcr.cz)

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.