UNESCO má novou generální ředitelku, členské státy potvrdily svůj závazek vůči organizaci

20.11.2017 10:25|ministerstvo

Ve dnech 30. 10. – 14. 11. 2017 se v Paříži konala 39. Generální konference UNESCO. Během ní byla přijata řada rozhodnutí ohledně programů a rozpočtu organizace, jež znovu potvrzují význam organizace vůči aktuálním výzvám, kterým čelí svět.

 

Během zasedání také členské státy organizace zvolily Francouzku Audrey Azoulayovou za 11. generální ředitelku UNESCO. Azoulayová vykonávala v minulosti post ministryně kultury a komunikace Francie, předtím působila v Národním kinematografickém centru. Ve svém inauguračním projevu vyzdvihla A. Azoulayová nutnost, aby mandát UNESCO podporoval solidaritu a spolupráci ve vzdělávání, vědě, kultuře a komunikaci.

V oblasti kultury zaktualizovala Generální konference strategii, kterou přijala před dvěma lety pro činnost UNESCO při ochraně kultury v případě ozbrojených konfliktů. Revidovaná strategie nyní pokrývá společně s ozbrojenými konflikty i přírodní katastrofy.

Členské státy rovněž spustily Výzvu na ochranu kultury a podporu kulturního pluralismu jako klíče k trvalému míru. Výzva požaduje, aby se kultura, kulturní dědictví a rozmanitost zohlednily v mezinárodní humanitární, bezpečnostní a mírové politice a to na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2347. Rezoluce přijatá v březnu tohoto roku uznává, že "útoky proti místům a budovám věnovaným náboženství, vzdělání, umění, vědě, charitativním účelům nebo historickým památkám mohou za určitých okolností a podle mezinárodního práva představovat válečný zločin a pachatelé takových útoků musí být předvedeni před soud."

Generální konference také rozhodla o rozpočtu ve výši 1,2 miliardy dolarů na období 2018-19. Ten zahrnuje pravidelný rozpočet na jednotlivé programy ve výši 595,2 milionů dolarů, jakož i dobrovolné příspěvky na konkrétní projekty.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.