Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo první místo v evropské ceně Modernizace roku 2017 v kategorii Renovace kulturního dědictví

27.08.2018 15:49|příspěvkové organizace

Ve velké konkurenci projektů ze střední a východní Evropy získala rekonstrukce Uměleckoprůmyslového musea v Praze nejvyšší ocenění v kategorii Renovace kulturního dědictví polské ceny Modernizace roku 2017.

 

Ředitelka muzea Helena Koenigsmarková je převzala v Královském hradě ve Varšavě v pátek 24. srpna 2018.

Společně s firmou Avers, která renovaci muzea na základě výběrového řízení prováděla, jsme měli velkou radost. Po ocenění v tuzemské soutěži Gloria Musaealis je to první ocenění naší práce na mezinárodním poli. Konkurence byla velká,“ řekla Helena Koenigsmarková. 

Ocenění je určeno pro Uměleckoprůmyslové museum v Praze jako investora a zároveň pro firmu Avers, spol. s.r.o., která ji podle návrhu Ing. Arch. Tomáše Šantavého provedla.

Evropská cena Modernizace roku, kterou pořádá polská Asociace pro ochranu národního hmotného dědictví, je největší tohoto druhu v Polsku a jedinou v Evropě. Už jednadvacet let oceňuje dobře promyšlené a provedené rekonstrukce, v posledních dvou letech jsou do původně národní soutěže přizvány i další země střední a východní Evropy. Cena se uděluje ve čtyřech kategoriích, kromě Renovace kulturního dědictví jsou to i kategorie Nová stavba, Renovace veřejného objektu a Renovace menší stavby.

Rekonstrukce historické budovy UPM

Kolaudace nově zrekonstruované hlavní budovy muzea proběhla 6. dubna 2017, slavnostní otevření pro veřejnost 18. listopadu 2018.Rekonstrukce byla financovaná z vládního Programu péče o národní kulturní poklad, původně stanovená cena 266 milionů bez DPH (i s vnitřním vybavením) byla dodržena. Kromě restaurování všech historických prvků, prošla budova technologickými změnami. Muzeum dlouhá desetiletí trpělo nedostatkem kvalitního pracovního prostředí a zázemí pro práci se sbírkami, což snížilo prezentační plochu na 40 % z původní dispozice budovy. Díky přestěhování sbírek a zároveň všech obslužných činností do nově postaveného Centrálního depozitáře,  byla historická budova uvolněna zcela pro prezentaci sbírek a služby pro návštěvníky. Návštěvníci se nyní mohou podívat i do třetího výstavního patra, doposud nepřístupného,  ke kterému vede schodiště s  nástěnnými malbami s náměty alegorií řemesel a vitrajovými okny. Další  zásadní změnou je  nový vstup do muzea ze Široké ulice společně s nově zpřístupněnou zahradou. Celkově budova získala téměř 2200 m2 pro stálé expozice a 550 m2 pro výstavy, což je dvouapůlnásobně více než do roku 2014.

 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová
PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: +420 602 182 473
E: potmesilova@upm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.