Uměleckoprůmyslové museum v Praze: výstava Perspektivy keramické tvorby (4. 9. – 11. 11. 2018)

30.08.2018 11:20|příspěvkové organizace

Výstava experimentálních přístupů v tvorbě keramiky a porcelánu studentů evropských vysokých škol, jejich pedagogů a přizvaných hostů prezentuje myšlenky a procesy, které vznikly v rámci programu Creative Europe: Ceramics and its Dimensions a jeho podprogramu Shaping the Future.

 

Projekt začal workshopem v německé porcelánce Kahla, kde se studenti, učitelé a další spolupracovníci ze čtyř partnerských univerzit sešli, aby hledali možnosti keramických materiálů a s tím souvisejících nových technologií.


Hilda Nilson, Dánsko: Shluky, 2016 červenice, odlévání a 3D tisk
Během tvorby těchto misek se autorka zabývala možnostmi kontinuálního výtlačného lisování červenice 3D tiskárnou a tvarování shluků vzniklých touto technikou. Zkoumala přitom, do jaké míry je v rovnováze vztah mezi regulovanými a neregulovanými procesy, mezi přesností tisku linií na okrajích a nekontrolovanou, volně plynoucí materiálností keramické hmoty. Misky ukazují, jak rozmanité mohou být výstupy ze stejného tiskového souboru, které se liší počtem vytištěným vrstev.

Účastníci zkoumali několik témat: Globální budoucnost: životní prostředí, ekologie, ekonomika a společenské změny, 3D tisk – nový pohled na staré technologie a Kultura stolování: vliv na keramické koncepty.


Simona Janišová: Dóza z kolekce Delos, 2012, porcelán litý do sádrové formy, 3D tisk a CNC frézovaní modelu, sbírka UPM

Riikka Latva-Somppi, kurátorka výstavy, k tomu říká:
 „Z výstupů workshopu se rodí dobře navržené projekty, předměty spojené s tématem kultury stolování využívají nové technologie jak pro vlastní výrobu, tak pro vyjádření společenských změn. Staré technologie se setkávají s novými. Důraz je kladen na funkci, avšak roli zde hraje také iracionální myšlení vedoucí ke zdánlivě bláznivým a nepoužitelným nápadům, z nichž se nakonec mohou vyvinout ty nejrevolučnější inovace.“


Tanguy Fraiture, Německo: Chladnička bez proudu2016, vnější nádoba: červenice, vnitřní nádoba: bílá kamenina s průhlednou glazurou, dřevěné desky, bavlněná textilie
Chladnička bez proudu funguje bez napojení na elektřinu. Tento způsob chlazení se původně využíval v Africe – nižších teplot se dosahuje pouze interakcí odpařované vody s keramickým materiálem. Oproti vnějšímu prostředí může taková chladnička udržovat teplotu mezi 10°C a 15°C, která je optimální například pro zeleninu a sýry. Tento produkt nabízí uživateli šikovný a ekologický způsob uchovávání jídla. Keramickou hmotu autor
ručně zpracoval v sádrových formách.

Součástí výstavy jsou aktivní zóny, ve kterých se můžete seznámit s tradičními technikami, které se používají při vytváření keramických objektů a nádob, s různými postupy výroby porcelánového hrnku a kde si můžete vytvořit návrh vlastní keramické nádoby.

Česká účast na výstavě
Informace k projektu Ceramics and its Dimensions
Pozvánka

 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová
PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
Česká republika
T: +420 602 182 473

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.