Uměleckoprůmyslové museum v Praze je po rekonstrukci otevřeno rok

15.11.2018 11:13|příspěvkové organizace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze slaví první rok svého plnohodnotného návratu na kulturní mapu Prahy, České republiky a Evropy. Před rokem 15. listopadu se  otevíralo první výstavou Director´s Choice – Výběr ze sbírek, do provozu byla uvedena odborná veřejně přístupná knihovna, muzejní obchod i restaurace.

 

„Celý první rok byl pro nás všechny nesmírně náročný z hlediska realizace velkého množství akcí v naší krásné budově, ale zároveň velice radostný, když jsme se mohli setkávat se spokojenými návštěvníky. Potěšila nás Evropská cena za modernizaci historických budov udělená na slavnostním ceremoniálu ve Varšavě v září,“ říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

UPM připravilo v nově zrekonstruované budově deset výstav, z nichž největší plánovaná retrospektivní výstava fotografií Josefa Koudelky s názvem Koudelka: Návraty se stala mezinárodní senzací a právě probíhající výstava Hana Podolská, legenda české módy jednou z nejnavštěvovanějších výstav v historii muzea. Za prvních dvanáct měsíců muzeum navštívilo téměř devadesát tisíc návštěvníků, za kalendářní rok 2018 návštěvnost překročí hranici 100 tisíc návštěvníků.

V rámci výstavy Josefa Koudelky se také završil několikaletý proces, kdy muzeum převzalo od autora do svých sbírek první část velkorysého daru a stalo se tak správcem největšího souboru fotografií, který se Josef Koudelka rozhodl věnovat své vlasti. Smlouva mezi Josefem Koudelkou a muzeem zastoupeným ředitelkou Helenou Koenigsmarkovou byla symbolicky podepsána 21. srpna 2018.

Už doprovodný program k otevření muzea UPKEMP, který trval šest týdnů, ukázal, jakým způsobem se tato instituce chce otevřít veřejnosti – odborné přednášky, komentované prohlídky, workshopy pro děti i dospělé, kulturní programy, víkendové programy a lekce jógy přivedly do muzea velké množství nových návštěvníků, především mladých. Stejně intenzivní program pak udržovalo oddělení edukace muzea po celý rok. V současné době si návštěvníci zvykli na pravidelné vzdělávací úterní pořady a sobotní dílny pro děti a jejich doprovod či komentované prohlídky výstav. Zájem o komentované prohlídky výstavy Hana Podolská, legenda české módy si vyžádal jejich pořádání i několikrát týdně. Muzeum zve do každé výstavy školní skupiny různého věku na speciální programy, pořádá také komentované prohlídky pro učitele, při nichž edukátorky nabízejí metodickou pomoc se zařazením návštěvy výstavy přímo do výuky.

Úspěch zaznamenalo muzeum v české soutěži Gloria Musealis v kategorii Počin roku,  ale také na poli knižním: např. dvoudílná publikace Paneláci doprovázející výstavu Bydliště: panelové sídliště získala ocenění Magnesia Litera v kategorii Naučná literatura a zároveň ocenění v soutěži Nejkrásnější česká kniha.

Uměleckoprůmyslové muzeum se těší na 134. rok své existence a zároveň druhý, kdy může návštěvníky přivítat v nově rekonstruovaných prostorách své hlavní budovy.

 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová
PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: + 420 602 182 473
E: potmesilova@upm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.