Uherský Brod 1019–2019

11.10.2019 10:13|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií pořádají v muzeu od pátku 11. října 2019 do 5. dubna 2020 výstavu Uherský Brod 1019–2019. 

 

Podtitul výstavy „tisíc let od první legendární zmínky o moravském městě pod Bílými Karpaty“ nastiňuje záměr výstavy – zobrazit milénium města. Těžiště výstavy tvoří sbírky kláštera dominikánů v Uherském Brodě, Státního okresního archivu v Uherském Hradišti a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Do 3. listopadu bude poprvé také krátkodobě vystaven originál rukopisu z 18. století „Letochova kronika“, důležitý pramen pro poznání historie města. Součástí výstavy jsou také klášterní obrazy o nejstarší historii města, jejichž původní popisy v latině budou na výstavě poprvé přeloženy (obrazy nebyly vystaveny v muzeu více jak půlstoletí). Zcela poprvé návštěvníci uvidí také vzácné obrazy a sochy z klášterních sbírek, jejichž jedna část byla muzeu darována, druhá je zde dočasně deponována.  Kromě zvětšeniny nejstarší fotografie města (1864) budou ke zhlédnutí také dosud nevystavované obrazy s náměty Uherského Brod (19.–20. stol.) z muzejní podsbírky Výtvarné umění. 

Vernisáž výstavy ozdobí vystoupení souboru Olšava v pátek 11. října 2019 od 17.00 hodin ve sloupovém sále muzea. Další informace poskytne stránka muzea: mjakub.cz. 

Uherský Brod 101–2019

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
T: 773 070 935 | 572 632 288 linka 216
E: program@mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.