Nastavení cookies

Uchvácena krajinou

04.10.2021 17:23|příspěvkové organizace

Výstava fotografických obrazů krajiny výtvarné fotografky a vysokoškolské pedagožky Ireny Armutidisové souborně představí v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea výběr z fotografických souborů spojených tématem krajiny.

 

Právě krajina je v posledních letech v díle Ireny Armutidisové nejpodstatnějším námětem, jak ukazuje nejstarší fotografický cyklus Za humny aneb pocta moravskému poli subjektivně zachycující v proměnách ročních období zdánlivě fádní krajinné motivy v okolí bydliště autorky ve V everských Knínicích. Místa, vizuálně nepříliš zajímavá, v jejím pojetí obdržela prostou monumentalitu v měnícím se čase ročních období. Na tento větší, a postupně se dále rozšiřující cyklus navázal později další fotografický soubor, nazvaný Meziprostor. Jeho tématem byla ta místa v krajině, v nichž se zjevují objekty lidské, zemědělské či lovecké činnosti. Zatímco v prvním případě autorka vyhledávala obrazy postavených stohů převážně v jejich základní architektonické a geometrické formě, ve druhém případě jsou drobné lovecké posedy označovány a vydělovány z okolí především prostřednictvím jejich jakoby zevnitř vycházejícího světla, případně vnějším ozářením slunečními paprsky. V další sérii fotografií Horizonty mlhy představují fotografické obrazy úseky krajiny v onom časovém okamžiku, kdy do jejich vzhledu zasahuje beztvarý mlžný opar a z něho se vynořující snové obrazy. V cyklech Zimní a Linie a struktura je linie a struktura krajiny redukovaná na samotný pocit a atmosféru snímané krajiny. Výstavu doplňuje výběr z konceptuálního cyklu Imaginární horizonty.

V rámci těchto vyhraněných tematických okruhů autorka vyhledává i v současné tvorbě především takové motivy a detaily v zemědělské krajině, jejichž smysl překračuje pouhé časově ohraničené nebo esteticky vnímané působení přírody. „Může se zdát, že na mých fotografiích chybí lidé, přesto jsou z fotografiích v blízkosti lidských sídel zásahy člověka jasně patrné. Ať již se jedná o objekty či stopy po zemědělské činnosti, vždy dodávají obrazům venkovské krajiny další a různorodé významy,“ vysvětluje Irena Armutidisová. „Téma přírody je vždy lákavé a dokáže zaujmout širokou škálu zájemců, věříme tak, že si cestu do Moravského zemského muzea najde řada Brňanů i návštěvníků města,“ dodává generální ředitel MZM Jiří Mitáček.

doc. Mgr. Irena Armutidisová
* 1956 České Budějovice
Po vyučení fotografkou absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, v roce 2012 byla habilitována na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Pedagogické působení započala v roce 1996 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přednáškami studentům Semináře dějin umění, od roku 2001 působila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, od roku 2017 jako děkanka na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. V současnosti je pedagožkou ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB.

 

Kontakt:
Barbora Onderková
Tiskový a PR servis
Moravské zemské muzeum
T: +420 602 812 682
E: bonderkova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.