Týden vědy a techniky 2018 v Moravské zemské knihovně

05.11.2018 17:33|příspěvkové organizace

V termínu od 5. do 11. listopadu 2018 proběhne v ČR jako každoročně projekt Týden vědy a techniky, který organizuje Akademie věd ČR. Moravská zemská knihovna v Brně rovněž nabídne několik přednášek, workshopů a výstav.

 

S první přednáškou vystoupí v pondělí 5. 11. v 17 hod. doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., který přiblíží vývoj Lidových novin po vzniku ČSR.  Tento fenomenální brněnský deník byl v r.  1918 nejrozšířenějším listem na Moravě, vyznačoval se seriózním zpravodajstvím a postupně se rozšířil do celé republiky. Zájemci o kosmonautiku si jistě nenechají ujít 6. 11. v 19 hod. přednášku známého publicisty Tomáše Přibyla o problémových vesmírných letech s názvem Když se rutina změní v drama. 7. 11. v 17 hod. připomene Josef Mikulášek život a dílo kardinála Josefa Berana. 

Pozoruhodnou aktivitou je sympozium (7. 11., 10 hod.) a následný workshop (8. 11., 15–19  hod.) k problematice přípravě barev, pigmentů a zlacení. Na konferenci 7. 11. bude veřejnosti představen malířský receptář z konce 15. století. Jedná se o unikátní rukopis, jejž se podařilo zakoupit do historického fondu MZK. Na workshopu 8. 11. budou účastníci seznámeni se způsoby výroby barev. 

Inovátory, zlepšovatele, vynálezce a podnikatele zveme 8. 11. v 10 hod. na školení z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, které vede PhDr. Hana Churáčková, Ph.D., z Úřadu průmyslového vlastnictví. Dozvědí se zde, jak lze chránit průmyslové vlastnictví v ČR, jaký je rozdíl mez patentem, užitným a průmyslovým vzorem a ochrannou známkou a vyzkouší si nové vyhledávací možnosti v databázích na webu ÚPV.

V rámci TVT mají návštěvníci knihovny možnost podívat se na pracoviště, která nejsou běžně přístupná čtenářům.  5. 11. lze při exkurzi do restaurátorské dílny např. vidět, jak se šije
a vsazuje knižní blok. 6. 11. či 8. 11. mohou zájemci přijít na digitalizační pracoviště, aby získali představu o tom, jak probíhá skenování dokumentů a kolik další práce je třeba vykonat před zpřístupněním zdigitalizovaných dokumentů. Příznivci literárních a jiných projektů MZK jistě ocení exkurzi 5. 11. v 17 hod.

Návštěvníci MZK si mohou prohlédnout několik výstavních expozic. Hned při vstupu do budovy je pro ně v Galerii MZK připravena výstava Knihovna Lidových novin. Tato edice přinášela formou sešitů vydávaných na pokračování původní českou prózu. Ve studovně v 7. patře si mohou zájemci prolistovat československé patentové spisy Ericha Roučky, moravského průmyslníka a plodného vynálezce, zakladatele firmy Metra Blansko a závodu na výrobu parních kotlů se slévárnou v brněnské Slatině.

Všechny uvedené akce jsou přístupné zdarma.

Další informace jsou k dispozici na webu MZK: https://www.mzk.cz/tvt

Seznam konaných akcí
 

Kontakt:
Martina Machátová
T: 541 646 170
E: Martina.Machatova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.