Třetí ročník projektu Jižní Morava čte se blíží do finále

14.11.2018 11:55|příspěvkové organizace

Vítězové budou známi na konci listopadu. Všichni nominovaní z kategorie výtvarné a literárně-výtvarné se pak sejdou v sobotu 1. prosince v Divadle Polárka, kde na ně čeká divadelní představení a vyhlášení absolutních vítězů.

 

V Hvězdárně a planetáriu Brno proběhne o týden později, tedy v sobotu 8. prosince, vyhlášení dvou kategorií literární soutěže – dětí ve věku 8–10 let a 11–15 let a kategorie audiovizuální. Také pro ně je připraveno kromě filmových představení předání cen a čtení vítězných prací. 


V šedesáti knihovnách zapojených do projektu „Jižní Morava čte“ proběhla uzávěrka odevzdávání soutěžních prací dětí ve věku 4–15 let. Téma letošní soutěže znělo „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Práce mohly děti odevzdávat formou výtvarnou (u nejmenších dětí), literární (u dětí od 8 do 15 let), literárně výtvarnou pro kolektivy a také audiovizuální formou pro kolektivy (letošní novinka). Do poloviny listopadu budou odevzdané práce dětských čtenářů v knihovnách vyhodnocovat a do konce listopadu pak v krajské knihovně, v Moravské zemské knihovně, vybere hodnotící komise nejlepší tři práce v každé kategorii. Poděkování patří všem knihovnicím a knihovníkům, kteří ve svých knihovnách v průběhu září a října uspořádali množství podpůrných akcí, při nichž byly děti nenásilnou formou motivovány k lásce ke knize spisovateli, kronikáři, ilustrátory, herci, zastupiteli měst a dalšími zajímavými osobnostmi.


Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.   


Bližší informace: 
Webové stránky projektu: http://jiznimoravacte.cz
Facebook: https://www.facebook.com/jiznimoravacte/

Kdy: 1. prosince 2018
Kde: Divadlo Polárka, Brno
Co: Slavnostní vyhlášení v kategorii dětí ve věku 8–10 let

Kdy: 8. prosince 2018
Kde: Hvězdárně a planetáriu Brno
Co: Slavnostní vyhlášení v kategorii dětí ve věku 11–15 let

Kontakt:
Adéla Dilhofová
T: 541 646 126
E: Adela.Dilhofova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.