Třetí ročník projektu Jižní Morava čte právě začíná!

19.09.2018 11:55|příspěvkové organizace

Projekt Městské knihovny Břeclav a Moravské zemské knihovny v Brně Jižní Morava čtezahajuje třetí ročník svých aktivit. Ve všech zapojených knihovnách v Jihomoravském kraji právě probíhají organizační přípravy akcí na podporu čtení. Oba dva předchozí ročníky byly velmi úspěšné. Například v loňském roce se všech 228 akcí uspořádaných v zapojených knihovnách Jihomoravského kraje zúčastnilo 5 574 dětí a 1 635 dospělých.

 

Od září do listopadu budou v knihovnách probíhat besedy či autorská čtení se spisovateli, setkání s místními kronikáři a pamětníky, kvízy a tvoření s dětmi. Součástí projektu jsou také literární a místopisná putování lokalitami zapojených knihoven či literární výstavy. Děti se mohou těšit na setkání se spisovateli – Pavlem Čechem, Jiřím Šanderou, Zdeňkem Železným, Petrou Dvořákovou či s ilustrátory – Vlastou Švejdovou, Libuší Šuleřovou nebo Vendulou Pucharovou Kramářovou. Ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského kraje odstartuje literární, výtvarná či nově také audiovizuální soutěž na téma Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let.

Třetí ročník a stoupající zájem čtenářů dokládají, že projekt má smysl a že slova jako čtenářství, patriotismus, aktivní a kritické myšlení nejsou jen prázdnou nálepkou, ale žitou potřebou. A knihovny tady ukazují, jak mnoho mohou na tomto poli vykonat“, říká ředitel Moravské zemské knihovny a jeden ze spolutvůrců programu Tomáš Kubíček.

Soutěže z kategorie výtvarné jsou určeny pro děti ve věku od 4 do 7 let, literární soutěž je určena pro děti ve věku od 8 do 15 let. Děti mohou tvořit svá díla jak individuálně, tak také v kolektivech – ať literárně výtvarnou či audiovizuální tvorbu (nahráváním youtube scén) na dané téma. 


Termín odevzdání prací je do 31. října 2018. Vítězové kategorie výtvarné pro předškolní děti a kategorie literárně-výtvarné se sejdou 1. prosince 2018v Divadle Polárka, kde pro ně bude připraveno divadelní představení a také vyhlášení absolutních vítězů v obou  kategoriích. Hvězdárna a planetárium Brno se 8. prosince 2018 stane místem vyhlášení dvou kategorií literární soutěže – dětí ve věku 8–10 let a 11–15 let a kategorie audiovizuální. I zde pro děti bude připraveno kromě filmových představení předání cen a čtení vítězných prací.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.   

Bližší informace: 
Webové stránky projektu: http://jiznimoravacte.cz
Facebook: https://www.facebook.com/jiznimoravacte/

Kontakt:
Adéla Dilhofová
T: 541 646 126
E: Adela.Dilhofova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.