Tradiční setkání s mecenáši české kultury dnes proběhlo v Nostickém paláci

23.03.2016 16:56|ministerstvo

Cena ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury byla udělena panu Pavlu Smutnému.

V Nostickém paláci dnes proběhlo pod záštitou ministra kultury již tradiční slavnostní setkání s mecenáši české kultury z nadačního fondu Bohemian Heritage Fund. Při této slavnostní příležitosti podepsalo ministerstvo kultury České republiky a Bohemian Heritage Fund Memorandum o vzájemné spolupráci.

Státní tajemník MK ČR Zdeněk Novák v zastoupení ministra kultury Daniela Hermana a Pavel Smutný, president Bohemian Heritage Fund, poděkovali téměř padesátce mecenášů za trvalou podporu českého kulturního dědictví a předali jim čestné diplomy.

V průběhu večera bylo podepsáno Memorandum o spolupráci Ministerstva kultury a Bohemian Heritage Fund, které formalizuje spolupráci na vybraných projektech a zakládá společné úsilí o zlepšení financování české kultury ze soukromých zdrojů. „Jeho cílem je potvrzení koordinace naší podpory zaměřené na špičkové projekty, na níž bychom se měli společně podílet s cílem podpořit exkluzivitu kvality uměleckých zážitků, tak, aby se Praha opět stala uznávaným centrem umění a kultury, jakým nepochybně byla za vlády císaře a krále Karla IV.,“ uvedl státní tajemník Novák.

Na závěr setkání předal státní tajemník v zastoupení ministra kultury presidentu Bohemian Heritage Fund Cenu ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury za svou celoživotní činnost pro podporu, ochranu a rozvoj národního kulturního dědictví ve všech oblastech kultury. „Ocenění si hluboce vážím.
Spolu s našimi mecenáši v tomto konání bude na poli kultury v tom nejširším slova smyslu pokračovat a dále usilovat o to, aby česká kultura byla znovu světovým pojmem,
“ řekl po převzetí ocenění Pavel Smutný.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

Kontakt pro média za Bohemian Heritage Fund:
Jakub Skřejpek
skrejpek@bohemianheritage.cz
+420 605 274 428

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.