Nastavení cookies

Toužíte po zlatě a stříbře? Kupte si novou knihu Moravského zemského muzea!

28.01.2022 18:19|příspěvkové organizace

Pracovníci Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea společně s dalšími spoluautory prezentují soubornou knihu Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině. 

 

Nová kniha Moravského zemského muzea je výsledkem několikaletého bádání a nabízí komplexní pohled na problematiku složení, vyhledávání, dobývání a zpracovávání rud drahých kovů na Vysočině od 13. století. Kniha je určena pro zájemce jak z řad odborníků, tak i široké veřejnosti. V první, spíše odbornější části, je stručně shrnuta historie vývoje dobývání rud, geologická situace regionu a vznik ložisek drahých kovů na Českomoravské vrchovině. Podrobněji je zpracována mineralogie ložisek zlata a stříbra, charakteristika hlavních rudních mineralizací a systematický přehled minerálů z dané oblasti. Nechybí ani popis prospekčních metod, následné otvírky a těžby ložisek, úpravy a zpracování rud až po ražbu mincí. Podstatnou část knihy tvoří putování po rudních revírech Vysočiny. Každý z celkem 10 revírů, a také významnější výskyty ležící mimo hlavní obvody, jsou přehledně zpracovány po stránce historické, geologické a topografické.  V topografii jsou popsány jednotlivé lokality s pozůstatky po dolování, jejich pozice a současný stav. Vše je doplněno řadou mapek, nákresů, kreseb, historických i současných fotek, nechybí ani řada mikrofotografií minerálů. 

Knihu doprovází výstava s názvem Stříbrná a zlatá Vysočina, která je k vidění v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně již od 1. prosince 2021. Návštěvníci si ve výstavě mohou prohlédnout rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, vzorky ryzího zlata a četných doprovodných minerálů. Dále je zde představeno oněch 10 významných historických důlních revírů a některé z jednotlivých menších výskytů stříbrných rud, nechybí předměty zjištěné při archeologickém výzkumu hornických sídlišť, numismatický materiál a fotografická a písemná dokumentace. Je možné vstoupit do imitace důlního díla, prostřednictvím virtuální reality nahlédnout do středověkého hornického sídliště Buchberg u Utína u Havlíčkova Brodu ze 13. a 14. století. Mobilní aplikace Buchberg 1269 a hra Ďáblova štola zájemcům umožní být součástí života středověkých horníků, technologie těžby a zpracování stříbrné rudy. Pro nejmenší návštěvníky jsou nachystány drobné aktivity.

Stanislav Houzar, Vladimír Hrazdil, Pavla Hršelová, Jiří Toman: 
Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině. 
Vydalo Moravské zemské muzeum 2021

 

Kontakt:
Mgr. Vladimír Hrazdil

T: +420 533 435 217
E: vhrazdil@mzm.cz

Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D.
T: +420 533 435 216
E: phrselova@mzm.cz

Barbora Onderková
Tiskový a PR servis MZM
T: +420 533 435 273, 602 812 682
E: bonderkova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.