Tisková konference Muzea umění Olomouc

08.01.2019 13:14|příspěvkové organizace

Tisková konference se uskuteční ve středu 16. ledna v 10.00 v Café 87 v Olomouci.

 

Na tiskové konferenci bude představen výstavní plán roku 2019 včetně největšího projektu „Za chrám, město a vlast“, jímž vyvrcholí čtyřletý vědecko-výzkumný projekt zabývající se osobností biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Právě on stál za zásadními přestavbami olomouckého (arci)biskupského paláce, (arci)biskupského zámku a Květné zahrady v Kroměříži, brněnského biskupského dvora, zámků Mírov, Hukvaldy, Vyškov a dalších. Do všech těchto sídel pořizoval umělecké kolekce (obrazy, sochy, knihy, grafiku, hudebniny), které tvoří základ dnešní unikátní arcibiskupské sbírky. Bez biskupa Karla by například slavný Tizianův obraz Apollon a Marsyas nezdobil obrazárnu kroměřížského zámku.

Součástí bude i představení hraného dokumentu o biskupu Karlovi nazvaného Barokní velmož, v němž hlavní roli ztvárnil Jaroslav Plesl. Předpremiéra filmu se uskuteční v Arcidiecézním muzeu Olomouc 23. ledna v 17 hodin.​

TK ve zkratce:
Téma: 
Výstavní plán MUO 2019
Kde: Café 87, Muzeum moderního umění Olomouc 
Kdy: ve středu 16. 1. v 10.00 hodin

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

vedoucí referátu komunikace a marketingu, tiskový mluvčí
Muzeum moderního umění
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.