Tisková konference Dnů evropského dědictví

26.08.2019 11:46|příspěvkové organizace

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Litomyšl Vás zvou na tiskovou konferenci, u příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví 2019 v ČR, která se uskuteční v Praze ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 10 hodin na Ministerstvu kultury (v Konírně Ministerstva kultury na Maltézském náměstí).

 

Na tiskové konferenci budou přítomni
zástupci Ministerstva kultury ČR 
zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
zástupci města Litomyšl 
Představitelé Sdružení a města Litomyšl Vás podrobněji seznámí s jednotlivými body programu Národního zahájení EHD v Litomyšli, s národním tématem pro letošní ročník EHD, s celkovou přípravou EHD 2019 v ČR a s udělením letošních titulů Nositel tradice lidových řemesel.

EHD je celoevropská akce konaná pod patronací Rady Evropy, každoročně se jí účastní na 50 států Evropské kulturní konvence a jejím posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici. 

Samotné Dny evropského dědictví v České republice proběhnou 7. – 15. září 2019.
Národní zahájení se koná v sobotu 7. září v 10.00 hodin v Litomyšli
Národní téma EHD v ČR: Památky a zábava
 

Informace v plném znění

Kontakt:
Mgr. Květa Vitvarová 

ředitelka
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Opletalova 29, 110 00 Praha 1
T: 224 213 166
F: 602 201 112
E: info@shscms.cz
W: www.historickasidla.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.