Světový den duševního vlastnictví – 26. duben 2018

25.04.2018 12:50|ministerstvo

Každoročně 26. dubna se slaví Světový den duševního vlastnictví s cílem zdůraznit úlohu duševního vlastnictví v podpoře kreativity a novátorství. Pro rok 2018 byla Světovou organizací duševního vlastnictví jako téma oslav zvolena role žen - jejich geniality, vynalézavosti, zvídavosti a odvahy, které jsou hnací silou změn v našem světě při utváření naší společné budoucnosti.

 

Letošní oslavy jsou příležitostí upozornit, že systém duševního vlastnictví může podpořit inovativní a kreativní ženy (a vlastně každého) v hledání možností, jak své úžasné nápady uplatnit na trhu.

Více informací lze nalézt na http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/.

Seminář MK a ÚPV při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví, 19. 4. 2018

Při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví pořádají Ministerstvo kultury a Úřad průmyslového vlastnictví společný seminář věnovaný novinkám v autorském právu a ochranné známce EU po známkové reformě.

Seminář se koná dne 19. dubna 2018 od 9.30 v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví (Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 2a) a je bezplatný.

Více informací a registrace na https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/1904_dus-vl.html.

 

Samostatné oddělení autorského práva

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.