Světice z Řepčína obohatí Dny evropského dědictví v Arcidiecézním muzeu

06.09.2017 11:45|příspěvkové organizace

Téměř sto padesát let zdobily jeden z olomouckých kostelů a poté byly půldruhého století dřevěné sochy sv. Pavlíny a sv. Barbory společně s Ukřižovaným Kristem všem na očích na zdi bývalé kovárny v Olomouci-Řepčíně. ​

 

Od pátku 8. září 2017 obohatí obě světice stálou sbírku barokního umění v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Na průčelí bývalé řepčínské kovárny umístil sochy v roce 1849 kovář Valentin Vrana. „Vyplývá to z pamětních zápisů nalezených v osmdesátých letech minulého století za sochou Krista. Další zápisy, z nichž poslední je datován rokem 1904, jsou záznamem oprav soch i kovárny, zmiňují jednotlivé rodinné příslušníky i podílející se řemeslníky a výjimečně též kronikářské pohledy do života Řepčína ve druhé polovině 19. století,“ objasňuje Helena Zápalková, kurátorka Muzea umění Olomouc.

Spojení světic s Ukřižovaným Kristem v jeden celek bylo až druhotné. Odlišné měřítko soch, ikonografie či charakter řezby svědčí o různém autorství i dataci. „Dřevěné, původně polychromované sochy sv. Pavlíny a sv. Barbory byly s největší pravděpodobností součástí vybavení oltářů některého z olomouckých chrámů zrušených v době josefinských reforem. Jejich autorství lze připsat známému olomouckému sochaři, Janu Sturmerovi (1675-1729). Obě raně křesťanské panny mučednice byly vzývány jako protimorové patronky a jejich vznik lze vztáhnout do doby po zažehnání poslední velké morové epidemie, která postihla Moravu i Olomouc v letech 1714-1715,“ vysvětluje Zápalková.

Dřevořezba Ukřižovaného Krista je prací Ondřeje Zahnera, jednoho z nejvýznamnějších sochařů olomouckého baroka, mj. hlavního tvůrce sochařské výzdoby sloupu Nejsvětější Trojice. „Velkorysé rozměry díla dovolují předpokládat jeho původní umístění na oltáři zasvěcenému sv. Kříži. Hypoteticky lze uvažovat například o křížovém oltáři v bývalém kostele Panny Marie na Předhradí, zbořeném v roce 1839,“ doplňuje kurátorka.

Sochy byly před několika lety kompletně zrestaurovány a v roce 2010 je mohli lidé krátce spatřit na výstavě věnované olomouckému baroku. Vzhledem k  materiálu, ze kterého jsou zhotoveny, však nemohou být nadále umístěny venku. „S laskavým souhlasem současných majitelů děl se Muzeum umění Olomouc dohodlo na jejich zápůjčce a prezentaci ve stálé expozici Arcidiecézního muzea. Instalace obou světic v Arcidiecézním muzeu bude v pátek součástí zahájení Dnů evropského kulturního dědictví,“ uvedl mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal. V budoucnu je plánována také prezentace unikátní řezby Ukřižovaného Krista.

Program Dnů evropského Dědictví v MUO

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@olmuart.cz
W: web | facebook | twitter

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.