Střed zájmu: Spolupráce Asie – Evropa

12.06.2018 13:01|příspěvkové organizace

Na konci května proběhlo v Pražském kreativním centru v Praze první setkání věnované kulturní spolupráci mezi umělci a kulturními pracovníky z Evropy a Asie uspořádané Nadací Asia-Europe Foundation (ASEF) a Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU).

 

Záměrem bylo vytvořit platformu pro sdílení informací, nápadů, trendů a zkušeností české kulturní a umělecké scény v oblasti mezinárodní spolupráce s vybranými asijskými zeměmi. 

Prezentací a následné živé debaty se účastnilo více než 40 profesionálů napříč kulturními obory i profesemi (od manažerů, produkčních a producentů přes pedagogy a kulturní pracovníky MKČR až po umělce), přičemž většina ze zúčastněných měla se spoluprací s některou z asijských zemí osobní zkušenost. 

Po úvodním slovu ředitelky IDU Pavly Petrové představila českou nezávislou uměleckou scénu s příklady dobré praxe ve spolupráci s asijskými partnery Martina Pecková Černá, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce IDU. Dalším bodem programu bylo představení Nadace Asia–Europe Foundation (ASEF), která odporuje z prostředků získávaných z rozpočtů 51 evropských a asijských zemí včetně ČR, EU a Asociace jihovýchodních asijských národů (ASEAN) spolupráci umělců a uměleckých organizací z obou kontinentů. Na setkání byl ASEF reprezentován ředitelkou kulturní části nadace paní Anupamou Sekhar. „Reakce zúčastněných kulturních profesionálů nám potvrdily, že setkání podobného formátu jsou do budoucna velmi potřebné, protože pouze 9 ze 40 přítomných znalo Nadaci ASEF a její aktivity již dříve a pouze jeden z nich má s touto nadací přímou zkušenost.  Proto jsem velice ráda, že jsme měli tak výjimečnou příležitost a mohli jsme zprostředkovat prezentaci této nadace včetně setkání s váženými hosty z ASEF“, komentovala setkání Pavla Petrová.

Více informací o Nadací Asia-Europe Foundation se dozvíte na jejich webových stránkách zde. Fotografie z akce a zápis z průběhu setkání (v anglickém jazyce) najdete na webu IDU zde.

Kontakt:
Kateřina Dušková

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 196
M: +420 774 849 380
E: katerina.duskova@idu.cz
W: idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.