Střed zájmů: Kulturní instituce dnes, Role a poslání národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí vzniku národních států ve střední a východní Evropě

08.11.2017 15:50|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav zve zájemce na veřejné fórum, které se zaměří na roli a poslání národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí vzniku národních států ve střední a východní Evropě.

 

Jak se změnila role národních kulturních institucí v současném společensko-politickém kontextu, které charakterizuje napětí mezi národním „my“ a globální parapolis? Jaké hodnoty a ideje reprezentují v dnešní době? Jaké jsou jejich kompetence ve vztahu k veřejnosti a k dalším aktérům, kteří působní v kulturní oblasti? Jak máme chápat vztah mezi kulturou, institucemi a demokracií v současných politických podmínkách v Evropě? Těmito i dalšími otázkami vztahujícími se k nadcházejícímu 100. výročí vzniku Československa se budou na veřejném fóru zabývat zástupci z akademické i umělecké sféry ze střední, východní a západní Evropy. 

Akce se koná u příležitosti 16. výročního zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě, které iniciuje Rada Evropy ve spolupráci s Evropským institutem pro komparativní kulturní výzkum a které se uskuteční v Praze ve dnech 8. a 9. listopadu 2017. 

Veřejné fórum se koná v anglickém jazyce. Tlumočení z anglického jazyka do českého jazyka je zajištěno.
Prosíme o registraci účasti na tomto odkaze

Adresa místa konání: Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka, Zlatá ulice, Praha 1

 

Kontakt:
Judita Hoffmanová
Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění – Divadelní ústav
T: +420 224 809 196
M: +420 721 721 238
E: judita.hoffmanova@divadlo.cz 
W: idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.