Stavíme nové Lidice v novém rodinném domě č. p. 116

06.12.2017 12:29|příspěvkové organizace

Nová stálá expozice Památníku Lidice představuje výstavbu nových Lidic, jejich architekturu, bytovou kulturu a každodenní život.

 

Jednou z nejvýznamnějších výstavních akcí Památníku Lidice v roce 2017 je slavnostní představení nové stálé expozice Stavíme nové Lidice v rodinném domě č. p. 116. Otevírá se tak zcela nová kapitola přibližující osudy obce Lidice. Tragické vyhlazení Lidic 10. června 1942 způsobilo šok po celém světě. Okamžitě začaly vznikat pomníky a sbírky na stavbu nových Lidic. Nejvýznamnější sbírka vznikla ve Stoke-on-Trent ve Velké Británii. Po válce proběhla velká architektonická soutěž a podle plánů architektů Františka Marka, Václava Hilského, Richarda Podzemného a Antonína Tenzera byly budovány nové Lidice. Stavba probíhala za pozornosti předních politických představitelů, mj. kontroverzního ministra vnitra Václava Noska. Utopie architektonického řešení se setkávala s realitou politiky i každodenního života. Expozice Stavíme nové Lidice je tak významným příspěvkem nejen pro poznání poválečných dějin architektury a designu, ale poodkryje i dosud stále málo zmapovanou historii a politické pozadí poválečné obnovy Československa.

Rodinný dům, ulice Osady Ležáků, č. p. 116
Vernisáž: 14. prosince 2017 v 18:00 hodin, 1. patro Lidické galerie
Komentovanou prohlídku si můžete objednat na: objednavky@lidice-memorial.cz

 

Kontakt:
Mgr. Martina Lehmannová

ředitelka / director
Památník Lidice / Lidice Memorial
Tokajická 152, 273 54 Lidice
www.lidice-memorial.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.