Státní zámek Telč – Růže Vysočiny a zámek Uherčice čeká obnova

20.07.2018 11:50|příspěvkové organizace

Náměstek ministra kultury dnes s premiérem a generální ředitelkou NPÚ zahajují další IROP projekty. 

 

Slavností zahájení projektů s názvy „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“ a „Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna“ probíhá  na státním zámku Telč za účasti generální ředitelky Národního památkového ústavu Goryczkové, premiéra Babiše, náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislava Ourody, dalších zástupců MK, MMR a čestných hostů.

Národní památkový ústav uspěl s projekty za téměř 323 milionů korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolové výzvy č. 52: Revitalizace vybraných památek II. Tento program je jedinečnou příležitostí investovat také do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu ČR.

Státní zámek Telč  i zámek Uherčice jsou národní kulturní památky, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jsou ve správě  příspěvkové organizace Ministerstva kultury - Národního památkového ústavu (NPÚ), který  má uděleno právo hospodařit s majetkem státu.

Státní zámek Telč je jedním z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Cílem realizace je zachování této památky pro další generace a současně zpřístupnění co největšímu počtu návštěvníků.  Projekt zahrnuje interiérovou i exteriérovou stavební obnovu objektu včetně inženýrských sítí a restaurování hodnotných mobiliárních předmětů.

Finanční rámec projektu Státní zámek Telč – Růže Vysočiny:

Dotace ze strukturálních zdrojů                        – 179 240 170,66 tj. 85% podíl na celkových způsobilých výdajích

Národní veřejné zdroje (dotace ze st. rozpočtu) –   31 630 618,36 Kč, tj. 15% podíl na celkových způsobilých výdajích

Celkové způsobilé výdaje                                 –  210 870 789,02 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje                            –  718 175,00 Kč (hradí příjemce z vlastních zdrojů)

Celkové výdaje projektů                                   –  211 588 964,02 Kč

 

Státní zámek Uherčice patří k největším zámeckým areálům v České republice s mimořádně kvalitní architekturou. Díky dochovaným stavebním a uměleckým objektům různých epoch je zámek někdy označován jako „učebnice slohů“. Hlavním důvodem pro realizaci projektu je havarijní stav památky. „Bez provedení kvalifikované památkové obnovy by došlo k nevratnému zániku jednotlivých objektů, vytvářející jedinečné architektonické a památkově hodnotné dílo,“ uvádí náměstek Ouroda.

 

Finanční rámec projektu Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna:

Dotace ze strukturálních zdrojů                        –  94 004 314,35 tj. 85% podíl na celkových způsobilých výdajích

Národní veřejné zdroje (dotace ze st. rozpočtu) –  16 588 996,65 Kč, tj. 15% podíl na celkových způsobilých výdajích

Celkové způsobilé výdaje                                 – 110 593 311,00 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje                            –     2 154 561,00 Kč (hradí příjemce z vlastních zdrojů)

Celkové výdaje projektů                                   – 112 747 872,00 Kč

 

   

 

Soubory ke stažení
Název Velikost
Informace o projektech.pdf 430.8 kB
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.