Nastavení cookies

Státní kulturní politika 2021 – 2025

13.10.2021 16:34|ministerstvo

Státní kulturní politika představuje nový strategický rámec pro roli kultury a kreativity v České republice. Nejedná se pouze o strategii Ministerstva kultury pro nové období, ale o zásadní změnu přístupu ke kultuře, kreativitě a umění.

 

Obecným cílem je širší pojetí kultury a kreativity jako mezisektorové oblasti, která je nedílnou součástí společnosti i hospodářství. Nutnost této transformace zdůraznila zejména aktuálně probíhající pandemie, která kulturní a kreativní sektor zasáhla extrémně tvrdě. Pro jeho obnovu musí dojít zejména k rozšíření role Ministerstva kultury, aby bylo dobrým správcem celého sektoru, a ne pouze jeho vybrané části, jak tomu bylo doposud.

Široké pojetí kultury a její mezisektorový charakter je zásadní součástí obnovy kulturního a kreativního sektoru, což zdůrazňují i aktuální evropské strategie. Během pandemie ještě jasněji vyvstala potřeba propojení kultury a kreativity nejen s podnikáním, regionálním rozvojem či sociálními oblastmi, ale dále například i se vzdělávacím systémem a zdravotnictvím. Ministerstvo kultury proto musí být dobrým partnerem pro zbytek veřejné správy i pro soukromý sektor. Státní kulturní politika proto udává pro kulturu, kreativitu a umění obecný směr na dalších pět let a slouží jako základ pro spolupráci veřejné správy i soukromého sektoru v této oblasti.

Novému přístupu ke zpracování Státní kulturní politiky odpovídá i participativní charakter přípravy a styl pojetí celého dokumentu. Tento způsob zpracování nemění jádro činnosti Ministerstva kultury. I s ohledem na svůj rozsah Státní kulturní politika nenahrazuje oborové koncepce a strategie. Ty důkladně popisují zejména jádro stávající činnosti Ministerstva kultury a Státní kulturní politika je k nim komplementární. První tři cíle Státní kulturní politiky se soustředí na tradičnější oblasti působnosti Ministerstva kultury. Další tři rozvíjejí oblasti nové a zvyšují kapacitu ministerstva k efektivní správě kulturního a kreativního sektoru.

 

Státní kulturní politika na léta 2021 - 2025

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.