Statika hrou

25.06.2019 14:30|příspěvkové organizace

V pátek 28. června 2019 otevírá Národní technické muzeum ve svém Centru stavitelského dědictví v Plasích novou stálou expozici s názvem Statika hrou. Expozice, která zve ke zkoumání, objevování a ověřování, vznikla ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).  

 

Inženýři spojili své síly se zaměstnanci muzea s cílem ukázat návštěvníkům, jak funguje stavba domu ze statického hlediska. Převedeno do řeči menších návštěvníků „Jak to, že dům stojí a nespadne.“

Řečí mladších návštěvníků nebývají většinou slova a poučky, ale obrazy, doteky, možnost být v poznávání aktivní. Tato kritéria byla pro vznik expozice určující, ale zároveň, tak jako v celém muzeu, zůstal zachován prostor pro oslovení odbornější veřejnosti. Příležitost osahat si různé materiály a vyzkoušet si základní statické principy je doplněna možností vidět staré historické plány a modely, dozvědět se, jak a proč se co dělá a funguje.

Studentská práce posluchače C. a k. (Císařské a královské) české vysoké školy technické v Praze (pozdějšího ČVUT) z oblasti mostního stavitelství.

„Z modelů, které v expozici budou umístěny, stojí rozhodně za povšimnutí čtyři a půl metru dlouhý model Rankovy lávky,“
upozorňuje generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. „Tato celodřevěná, téměř 200 metrů dlouhá lávka vzpěradlové konstrukce bez vnitřní podpory byla navržená kolem roku 1838 pražským tesařským mistrem Michaelem Rankem. Měla přemostit Vltavu v Praze v místě dnešního Mánesova mostu. K její realizaci nedošlo, ale už jen její model je rozhodně nesmírně zajímavý.“

Pro většinu lidí je statik člověk, který je povolán k poškozené stavbě a rozhodne, zda se má zbourat, nebo ne. To je sice pravda, ale těžiště jeho práce je úplně jinde. Kde, to je cílem ukázat právě v nově otevírané expozici.

Současně s otevřením nové expozice Statika hrou bude v Centru stavitelského dědictví v Plasích zahájena výstava nominovaných projektů České ceny za architekturu.   

Kontakt:
Mgr. Kristýna Koderová

Oddělení PR a práce s veřejností​
Národní technické muzeum 
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
M: 777 710 802
E: kristyna.koderova@ntm.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.