Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša

19.09.2018 12:11|příspěvkové organizace

V letošním roce si připomínáme 80. výročí narození básníka, prozaika, literárního kritika, překladatele, politika a diplomata Jiřího Gruši. Výstava s názvem Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša, kterou zapůjčilo Moravské zemské muzeum, bude k vidění v Moravské zemské knihovně od 11. září do 31. října 2018. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 11. září 2018 v 17 hod. ve foyer / 4. patře v Moravské zemské knihovně v Brně. ​

 

Výstava, jejímiž autory jsou Eleonora Jeřábková a Demeter Malaťáknabízí vhled do života a díla Jiřího Gruši, který v různých etapách své životní dráhy působil jako disident, bojovník proti cenzuře a diktatuře, básník a prozaik tvořící v českém a německém jazyce, překladatel, diplomat a prostředník národní a kulturní vzájemnosti. Výstava, jazykově česko-německá, vychází z materiálů, které jsou součástí fondu Jiřího Gruši ve sbírkách Moravského zemského muzea. Jiří Gruša, jenž mimo jiné zastával post ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, velvyslance v Německu a Rakousku, ředitele Diplomatické akademie ve Vídni a prezidenta celosvětového sdružení spisovatelů „International PEN“, byl skutečným Evropanem, ovšem osobností formátu světového. 

Kdy: 11. 9. – 31. 10. 2018
Kde: Foyer MZK / 4. patro, Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno
Co: Výstava: Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša

Kontakt: 
Mgr. Demeter Malaťák, M.A.
Moravské zemské muzeum
T: 515 910 420
E: dmalatak@mzm.cz

Mgr. Ing. Romana Macháčková, MBA
Moravská zemská knihovna v Brně
T: 541 646 133
E: Romana.Machackova@mzk.cz

   

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.